Vad en fullmakt bör innehålla

2017-07-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vad ska vara inkluderat i en fullmakt på en lägenhet där en bror bör få full befogenhet och behörighet att uträtta alla ärenden så som en ägaren har rätt att göra? Det vill säga sälja/hyra/renovera med mera. Personen som äger lägenheten har nyligen fått den i gåva och bor utomlands, vilket gör att brodern måste kunna företräda ägaren i allt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns egentligen inte några krav på vad en fullmakt ska innehålla eller hur en ska framställas. En fullmakt ska dock klarlägga vilken behörighet och vilka befogenheter fullmäktigen har genom fullmakten. I det aktuella fallet verkar det som att fullmäktigen ska ha ganska fri handlingsförmåga när det gäller lägenheten. I det fallet är det viktigaste att fastställa att fullmaktens behörighet gäller att företa rättshandlingar för brodern gällande lägenheten. Möjligen borde det framgå av fullmakten att det gäller rätt att hyra ut och sälja lägenheten och att företa kostnader för arbeten på lägenheten. Om inga begränsningar ska finnas angående vad som brodern får göra med lägenheten behöver inget mer egentligen framgå av fullmakten. Så länge en tydlig beskrivning finns av vad fullmakten gäller, i det här fallet att förfoga över fullmaktgivarens lägenhet, behövs inget mer. Om fullmakten är skriftlig kan det däremot behövas att fullmäktigen skriver under fullmakten.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?