Vad den efterlevande makan har rätt till efter sin avlidne make

2019-12-11 i Make
FRÅGA
äger efterlevande maka hälften och ärver hälften efter sin make
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om den efterlevande makan äger hälften av tillgångarna i hushållet och sedan ärver resterande hälften från den avlidne maken. I mitt svar kommer jag börja med att förklara vad den efterlevande makan äger. Vidare kommer jag presentera hur den efterlevande makan också ärver sin avlidne make.

De lagar som vi kommer att behöva gå in och kika i är äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Vad äger den efterlevande makan?

När ena makan/maken i ett äktenskap avlider skall tillgångarna först delas upp enligt en bodelning i äktenskapsbalken (23 kap. 1§ stycke 2 ÄB). En sådan bodelning genomförs just för att man skall ta reda på vad den efterlevande makan äger och vad som skall tillfalla dödsboet.

Bodelningen innehåller följande steg:

1. Fastslå om det finns enskild egendom i äktenskapet eftersom enskild egendom inte räknas med vid en bodelning (7 kap. 1§ och 10 kap. 1§ ÄktB). (Enskilda egendomen är den egendom som tillexempel i ett äktenskapsförord/gåvobrev/testamente beskrivits som enskild och därför inte skall delas vid en skilsmässa).

2. Efter att den enskilda egendomen är borttagen, så skall man beräkna vardera parts giftorättsgods (11 kap. 1§ ÄktB).

3. Sedan skall eventuella skulder som maken eller/och makan har tas bort från deras egna andelen av tillgångarna (11 kap. 2§ ÄktB).

4. Slutligen skall summan som blir över slås samman och delas på hälften (11 kap. 3§ ÄktB).

Det är alltså snarlikt som du säger i frågan att makan i detta fall har rätt till hälften. Viktigt är dock att skulder skall dras bort och enskild egendom inte skall räknas med innan man delar tillgångarna på hälften.

Ett annat alternativ som den efterlevande makan har är att hon kan begära att endast få ut sin del av giftorättsgodset som bodelning (12 kap. 2§ ÄktB). Genom en sådan begäran tar hon all egendom som hon äger medan resterande tillgångar som den avlidne maken ägt går till dödsboet och arvet.

Kan efterlevande maka ärva den avlidne maken?

Det finns två sätt som den efterlevande makan kan ärva sin bortgångne make.

1. Genom att det finns ett testamente som den avlidne maken skrivit som säger att den efterlevande makan skall ärva den avlidne, eller

2. att den efterlevande makan har gemensamma barn med den avlidne maken (3 kap. 1§ stycke 1 ÄB).

Den efterlevande makan har på så sätt ingen rätt till arv om varken ett testamente eller gemensamma barn finns.

Det finns dock ett undantag som blir aktuellt om den efterlevande makan vid bodelningen fått ut ett belopp på mindre än 186 000 kronor (4x basbeloppet 2019). Den efterlevande makan har nämligen alltid rätt till att få ut 186 000 kronor (4x basbeloppet) oavsett om det finns andra arvtagare eller inte (3 kap. 1§ stycke 2 ÄB).

Jag hoppas nu att jag har tolkat din fråga korrekt och kunnat besvara den på ett förståeligt sätt. Har du fler funderingar så hör jättegärna av dig igen till oss på Lawline.

Vill du ha vidare hjälp med denna frågeställning rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra kunniga jurister här på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll