Vad borde man göra om man misstänker att sjukvården gjort fel?

Tror att sjukvården i X gjort fel och att det är därför min pappa har gått bort. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Jag vill inledningsvis beklaga din pappas bortgång. Nedan kommer jag gå igenom vilka möjligheter som finns för att få upprättelse om en nära anhörig avlidit till följd av en s.k. vårdskada. För att göra detta kommer jag att använda mig av patientsäkerhetslagen (PSL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).


Vad är en vårdskada?


Av 1 kap. 5 § PSL är en vårdskada ett lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagots vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Denna skada kan ha uppstått i samband med en undersökning, vård eller behandling. Enligt 1 kap. 5 § andra stycket PSL ska vårdskadan dessutom betraktas som allvarlig om patienten bland annat avlidit. I ditt fall skulle det alltså kunna röra sig om en allvarlig vårdskada.


“God vård”


Det är vårdgivaren som bedriver hälso- och sjukvården, vilket exempelvis kan vara kommunen, landstinget eller egenföretagare.


När det kommer till skötseln av en sådan verksamhet, vilket exempelvis kan omfatta vården på ett sjukhus, är det viktigt att kravet på “god vård” uppfylls. Detta kravet innebär att vårdgivaren måste se till att vården är av god kvalitet och att patientens behov uppfylls. Det är dessutom vårdgivarens ansvar att utreda och anmäla händelser som kan leda till/har lett till vårdskador, se 5 kap. 1 § HSL. Vårdgivaren ska också enligt 3 kap. PSL främja patientsäkerhet och kontinuerligt arbeta mot att minska vårdskador.


Om någon har drabbats av vårdskada


Har det uppkommit en vårdskada är det först och främst vårdgivaren som har ansvaret och skyldigheten att utföra en utredning, 3 kap. 3 § PSL. Är vårdskadan dessutom allvarlig som i din situation, måste även en anmälan göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en lex Maria-anmälan. I ditt fall kan det alltså vara bra att veta att vårdgivaren har en anmälningsskyldighet att rapportera sådana fall till IVO.


Anmälan till IVO


Om en patient har avlidit och inte kan anmäla får istället en närstående till patienten anmäla händelsen. Som närstående räknas bland annat familj och eftersom ditt fall rör din pappa har du möjlighet att utforma en anmälan, vilket du kan hitta information om här. Mitt råd till dig är att du gör en anmälan till IVO om det inte tidigare har gjorts.


Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”