Vad bör man tänka på vid överlåtelse av del av fastighet?

2017-03-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag och en bror äger ett fritidshus, hälften var.Vad sker om min bror skänker sin hälft som gåva till mej?Vilka kostnader blir det för mej i samband med mottagandet av gåvan?Vad ska min bror tänka på?Vänlig hälsning!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om det är en fastighet du och din bror äger. I mitt svar har jag dock utgått från det rör sig om en fastighet eftersom man oftast avser fastigheter när man i vardagsspråk talar om hus. Gåva av fastighet eller del av sådan regleras i 4 kap. jordabalken (JB). Där framgår att ett gåvobrev ska upprättas (4 kap 1 och 30 §§). Formkraven är i princip desamma som vid köp och det är särskilt viktigt att tänka på följande när gåvohandlingen upprättas:

- Att fastigheten i gåvohandlingen är angiven med fullständig fastighetsbeteckning
- Att det tydligt framgår att givaren överlåter fastigheten och att det är en andel av fastigheten som överlåtes, exempelvis ½ om det är hälften.
- Att gåvohandlingen är undertecknad av både givare och gåvotagare, alltså både av dig och din bror
- Att givarens namnteckning är bevittnad av två personer. Detta utgör i sig inget krav för att gåvohandlingen ska vara giltig, utan krävs endast för att ansökan om lagfart ska gå igenom (20 kap. 7 § 1 p.)

Ur en skattemässig synvinkel innebär gåvan inte någon skattskyldighet för dig, eftersom gåvor inte beskattas (8 kap. 2 § IL). Konsekvensen av att överlåtelsen sker i form av gåva blir istället att förvärvaren du inträder i din brors skattemässiga situation. Detta innebär att du, vid en ev. senare försäljning av fastigheten, vid kapitalvinstberäkningen använder den anskaffningsutgift som din bror hade för andelen av fastigheten (44 kap 21 § IL). Vid gåva behöver du inte heller betala stämpelskatt, såvida du inte tar över lån som motsvarar minst 85 % av halva taxeringsvärdet (5 § lagen om stämpelskatt vid inskrivngsmyndigheter).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2092)
2021-09-18 Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?
2021-09-15 Kan jag förbjuda svampplockare på min mark?
2021-09-15 Rättigheter för markägare att förbjuda allmänheten från att använda enskild väg
2021-09-07 Får man ta bort grannens växter som sprider sig på kommunens gata?

Alla besvarade frågor (95739)