Vad bör man tänka på om man äger en megafon?

2019-12-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej Jag har nyligen köpt en megafon och undrar vad som gäller för att hålla sig inom lagens ramar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Just för megafoner finns ingen särskild lagstiftning men det finns lite olika regleringar för buller.

Buller enligt miljöbalken (MB)

I 32 kap. MB finns regler om s.k emissionsskador som exempelvis buller (32 kap. 3 § sjätte punkten MB). Den som orsakar personskador, sakskador eller orsakar utgifter för annan, genom verksamhet på sin fastighet, ska betala skadestånd (32 kap. 1 § MB). Om du spelar musik ut i allmänheten och detta i sin tur orsakar någon av dessa skadetyper för annan kan du bli ersättningsskyldig.

Buller om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För den som bor i hyresrätt eller bostadsrätt finns det ofta regler kring bullernivån i bostadsrätten eller hyresrätten. Den som inte iakttar dessa riskerar att bli av med sitt kontrakt. Således är det viktigt att du vid brukandet av din megafon inte orsakar olägenheter för andra boende i hyre- eller bostadsrättshuset.

Slutsats

Vid brukandet av anordningar som kan orsaka buller är det viktigt att man inte orsakar olägenhet för andra. Viss mängd buller ska omgivningen tåla och socialstyrelsen har satt som riktlinjer att max ljudnivå i vardagsrum och sovrum är 45 dBA.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (605)
2020-06-30 Felaktig myndighetsutövning och skadestånd
2020-06-30 måste man betala skatt på skadestånd?
2020-06-29 Rätt till ersättning efter operation?
2020-06-28 Kan man få ersättning för ärr efter operation?

Alla besvarade frågor (81794)