Vad bör man göra om åklagaren överklagar domen till hovrätt?

2020-02-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Min dotter fick en villkorlig dom, efter en rattfylla, men åklagaren har överklagat till Svea Hovrätt, och jag undra hur vi skall agera och svara på detta överklagandet.Vänligen Göran
SVAR

Hejsan!

Vad för effekter får ett överklagande?
Åklagaren överklagar om denne inte är nöjd med domen om villkorlig dom, det vill säga, åklagaren vill ha ett annat högre straff. Svea Hovrätt kommer därför att kunna ta ställning till om din dotter ska ha ett högre straff eller att den villkorliga domen ska stå sig. Om ENDAST åklagaren överklagar så kommer Svea Hovrätt inte kunna sänka straffet. Det vill säga de kommer inte kunna döma till ett straff som är lägre än en villkorlig dom. Om ni överklagar också, kommer Svea Hovrätt kunna döma till ett lägre straff OCH ett högre straff.

Vad bör ni göra?
I dessa fall rekommenderar jag att ni bör överklaga domen också, på detta vis så kan hovrätten även kunna sänka straffet. Huruvida ni vill tillföra några nya bevismedel som stärker er talan är upp till er. Jag har tyvärr inte omständigheter nog att kunna rekommendera möjligheter till att tillföra nya bevismedel. Oftast är fallet så att ingenting nytt tillförs vid överklagande till hovrätt, utan åklagaren och den tilltalade (din dotter) vill endast ha en ny prövning i en högre domstol. Det vore bra att konsultera med ett offentligt biträde om det finns möjligheter att tillföra nya bevismedel på något vis. I alla fall torde det vara smart att överklaga i samband med åklagaren, på så vis så kan hovrätten även sänka straffet.

Om det var något oklart i mitt svar så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se så ska jag försöka komplettera det.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?