Vad bör man göra när ens tidigare arbetsgivaren inte betalar ut inarbetad lön eller övertidsersättning enligt avtal?

FRÅGA
Blev oense med min arbetsgivare och de slutade med att jag blev uppsagd, jag har hundratals övertidstimmar och en månads uppsägningstid innestående och jag väntade mig att få mina pengar till slut. De har gått ett halvår nu utan att jag fått nåt så jag förstår att jag måste ta tag i det själv men vet inte hur jag ska gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När arbetsgivaren inte betalar ut lön eller övertidsersättning som ska utgå enligt gällande kollektivavtal eller anställningsavtal begår arbetsgivaren ett avtalsbrott. Sådana villkor i avtalet som berör bland annat lön, såsom när utbetalning ska ske, kan nämligen inte arbetsgivaren ändra ensidigt. Skyldigheten att utbetala redan inarbetad övertidsersättning och lön enligt avtal upphör som utgångspunkt inte bara för att arbetstagaren säger upp sig.

Som tidigare anställd bör man i första hand kräva att den aktuella summan omedelbart utbetalas. I andra hand bör man vända sig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Genom ett betalningsföreläggande kan Kronofogdemyndigheten ålägga den tidigare arbetsgivaren att betala ut den aktuella summan (se 2 § lagen om betalningsföreläggande). Information om vad en ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla finns på Kronofogdemyndighetens hemsida. En sista utväg är slutligen att väcka talan mot den tidigare arbetsgivaren i domstol med yrkandet om att denne ska utbetala den aktuella summan. Ytterligare ett alternativ är att kontakta en jurist för att få ytterligare vägledning.

På detta sätt kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist:

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (584)
2019-08-12 Vilka arbetsuppgifter får en 17-åring ha?
2019-08-07 Får arbetsgivaren ensidigt ändra arbetstagarens lön?
2019-08-05 Vad är skillnaden mellan 13 § 1 st och 13 § 2 st MBL?
2019-07-31 Tolkningsföreträde vid arbetsskyldighet

Alla besvarade frågor (72151)