Vad bör ingå i ett samägandeavtal?

Hej,

Jag och mina syskon äger en sommarstuga ihop efter våra föräldrar med en tredjedel var. Vi har börjat fundera på att skriva samäganderättsavtal för att undvika tvister vid osämja och risk för försäljning på exekutiv auktion.

Vi undrar därför följande

a) Vad bör ingå i ett sådant avtal?

b) Vad blir de legala följderna av att skriva avtalet?

c) Finns det några nackdelar för de som skriver på och vad är möjligheterna att ändra avtalet i efterhand?

Med vänliga hälsningar


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan förklara vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Samägandeavtal

Genom att skriva ett samägandeavtal så kan man avtala bort lagen om samäganderätt som annars gäller, helt eller delvis (1 § lagen om samäganderätt). De legala följderna av att skriva avtalet blir således att det är avtalet som gäller istället för lagen, och att den som bryter mot avtalet begår ett avtalsbrott.

Vad bör ingå i ett samägandeavtal?

Du anger att ni vill undvika försäljning på exekutiv auktion, vilket var och en har rätt att begära enligt 6 § lagen om samäganderätt. Väljer ni att inte avtala bort hela lagen bör ni därför skriva in att var och en inte ensamt får besluta om en sådan försäljning. Exempel på annat som kan vara bra att ha med är en klausul om förköpsrätt för de övriga delägarna för det fall någon av er vill sälja sin andel, hur ni löser uppkomna tvister (måste alla samtycka för att sälja hela fastigheten?), vilken rättsverkan som följer av ett avtalsbrott (till exempel ett förutbestämt vitesbelopp), hur fördelar ni kostnader för reparationer etc., och får var och en fatta ett beslut om vad som ska göras/åtgärdas? Det går att göra ett hur omfattande avtal som helst, eller hålla det enkelt genom att exempelvis avtala bort lagen om samäganderätt, bifoga en klausul om förköpsrätt och en om att samtliga delägare måste samtycka för förfogande av fastigheten. Det är svårt för mig utan att mer ingående veta era önskemål skriva vad som konkret bör ingå i avtalet, men så länge alla är överens går det alltid att komplettera i efterhand.

Sammanfattning

Man kan göra ett samägandeavtal hur omfattande, eller enkelt, som helst. Det beror helt och hållet på era behov och önskemål och mitt tips till dig är därför att ni sätter er ner och diskuterar saken samt kollar på lagen om samäganderätt för att finna "inspiration" till vilka områden som är bra att täcka.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000