Vad blir straffet för att bedriva konkurrerande verksamhet under sin anställning?

2020-01-16 i Övrigt
FRÅGA
straff för att driva konkurrerande verksamhet vid anställning
SVAR

Hej och tack för du väljer att använda dig av Lawline för att ställa din fråga!

För att ge dig ett utförligt svar behöver jag egentligen fler omständigheter, exempelvis om det finns konkurrensklausuler i ert anställningsavtal samt vilket typ av konkurrerande verksamhet du bedriver. Jag väljer därför, på grund av avsaknaden av det mer specifika omständigheterna, att svara på din fråga relativt kort och generellt. Om du inte blir nöjd med svaret vill jag redan nu säga att det bara är att skicka in en ny gratisfråga om du skulle behöva det, vilket du kan göra här.

Lojalitetsplikten

Vad gäller att bedriva konkurrerande verksamhet när man fortfarande är anställd hos sin arbetsgivare kan det i många fall ses som ett illojalt beteende gentemot den arbetsgivare man har. Lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande är en allmän princip som följer av det anställningsavtal man som arbetstagare skriver på att förhålla sig till. Principen innebär i stora drag att man inte får lov att skada sin arbetsgivare genom att sätta sitt eget intresse före arbetsgivaren.

Att form av konkurrerande verksamhet är dock inte att anse som ett lojalitetsbrott, utan det måste givetsvis göras en bedömning i varje enskilt fall.

Bryter man mot lojalitetsplikten är det i sig alltså ett "brott" mot det avtal man ingått med varandra, ett avtalsbrott, som inte direkt är reglerat i lag. Sådana fall har dock många gånger varit uppe i Arbetsdomstolen och ett exempel på detta är i AD 2017 nr. 22. Arbetsdomstolen dömde här två arbetstagare till att betala ett skadestånd på ca 3.8 miljoner kronor till arbetsgivaren efter att de två arbetstagarna hade bedrivit konkurrerande verksamhet, där de också hade värvat kunder från arbetsgivarens bolag.

Avskedande

Arbetsdomstolen ser väldigt allvarligt på det faktum att personer under sin anställning bedriver konkurrerande verksamhet. En arbetstagare som under sin anställning bedriver verksamhet av sådant slag anses därför ofta grovt har åsidosatt sina åläggande gentemot arbetsgivaren och detta kan leda till att arbetsgivaren har rätt att avskeda arbetstagaren, se lagen om anställningsskydd 18 §.

Företagshemligheter

Beroende på vad man gör i den konkurrerande verksamheten kan det också vara så att man gör sig skyldig till "brott" mot företagshemlighetslagen. Av denna lag följer det att man bland annat inte får lov att röja, använda eller föra vidare sådan information man fått igenom sin anställning, om informationen kan anses uppnå företagshemlighets-karaktär.

En bedömning av detta måste alltid göras, då det är en del som krävs för att för det första det ska anses uppnå just företagshemlighet, men också om den åtgärd man har gjort kan bedömas vara av sådan olovlig karaktär som lagen tar sikte på. Exempel på företagshemligheter är exempelvis kundregister, databaser, speciella program eller koder etc.

Om man gör sig skyldig till att ha exempelvis röjt en företagshemlighet eller använt sig av en sådan utanför sin anställning kan man både dömas för företagsspioneri eller olovlig befattning, vilket du kan se i företagshemlighetslagen 26 & 27 §§, men man kan också här bli skyldig till att betala relativt höga summor i skadestånd, vilket följer av samma lag 5–10 §§.

Sammanfattningsvis kan det alltså bli väldigt dyrt att bedriva konkurrerande verksamhet vid sidan av sin rådande anställning. Ett tips jag kan ge dig är att säga upp dig innan du planerar att påbörja en sådan verksamhet! Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är det som sagt bara att höra av dig igen!

Allt gott,

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1901)
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?
2021-05-31 Vad är Lawlines priser?

Alla besvarade frågor (93069)