FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder22/06/2020

Vad blir påföljden vid strafföreläggande?

Hej!

Jag har blivit misstänkt för två stölder som skedde samma dag. I förhör har jag erkänt brotten och godkänt att betala tillbaka den ekonomiska förlust som jag orsakade. Jag godkände även strafföreläggande. Värdet på det stulna godset är ca 10-15 000. Jag förstår att ni inte kan svara exakt på vilken påföljd som väntar mig, men uppskattningsvis, med er erfarenhet, vad är den mest troliga påföljden? Är rädd för fängelse eftersom det kan ställa till det för mina studier och vårdnaden av min hund. Jag är ostraffad sen tidigare och är 24 år.

Tack för er tid!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om strafföreläggande finns i 48 kapitlet i rättegångsbalken (RB).

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom med den skillnaden att åklagaren inte väcker åtal, vilket innebär att det inte heller blir någon rättegång. Om den misstänkte omedelbart eller inom en viss angiven tid erkänner brottet och det står klart vad det blir för straff kan åklagaren besluta om ett strafföreläggande om påföljden för brottet är begränsat till böter och/eller villkorlig dom.

Strafföreläggandet innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff och/eller villkorlig dom som den misstänkte får godkänna omedelbart eller inom en viss tid (48 kap. 2 § RB).

Om ett strafföreläggande godkänts gäller det som en dom som har vunnit laga kraft (48 kap. 3 § 2 st. RB).

Sammanfattning

Du förklarar att du godkänt ett strafföreläggande. I strafföreläggandet framgår påföljden för brottet du blivit misstänkt för och erkänt och det gäller då på samma sätt som om du fått en dom. Då åklagaren endast får besluta om strafföreläggande när påföljden är böter och/eller villkorlig dom så blir påföljden någon eller båda av dessa. Eftersom ett strafföreläggande har samma verkan som en dom kommer du även få en prick i belastningsregistret.

Vänliga hälsningar,

Emlika MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo