Vad blir påföljden vid strafföreläggande?

2020-06-22 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag har blivit misstänkt för två stölder som skedde samma dag. I förhör har jag erkänt brotten och godkänt att betala tillbaka den ekonomiska förlust som jag orsakade. Jag godkände även strafföreläggande. Värdet på det stulna godset är ca 10-15 000. Jag förstår att ni inte kan svara exakt på vilken påföljd som väntar mig, men uppskattningsvis, med er erfarenhet, vad är den mest troliga påföljden? Är rädd för fängelse eftersom det kan ställa till det för mina studier och vårdnaden av min hund. Jag är ostraffad sen tidigare och är 24 år. Tack för er tid!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om strafföreläggande finns i 48 kapitlet i rättegångsbalken (RB).

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom med den skillnaden att åklagaren inte väcker åtal, vilket innebär att det inte heller blir någon rättegång. Om den misstänkte omedelbart eller inom en viss angiven tid erkänner brottet och det står klart vad det blir för straff kan åklagaren besluta om ett strafföreläggande om påföljden för brottet är begränsat till böter och/eller villkorlig dom.

Strafföreläggandet innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff och/eller villkorlig dom som den misstänkte får godkänna omedelbart eller inom en viss tid (48 kap. 2 § RB).

Om ett strafföreläggande godkänts gäller det som en dom som har vunnit laga kraft (48 kap. 3 § 2 st. RB).

Sammanfattning

Du förklarar att du godkänt ett strafföreläggande. I strafföreläggandet framgår påföljden för brottet du blivit misstänkt för och erkänt och det gäller då på samma sätt som om du fått en dom. Då åklagaren endast får besluta om strafföreläggande när påföljden är böter och/eller villkorlig dom så blir påföljden någon eller båda av dessa. Eftersom ett strafföreläggande har samma verkan som en dom kommer du även få en prick i belastningsregistret.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1452)
2021-03-04 Vilken påföljd kan man få för bedrägeri?
2021-02-28 Preskriptionstid för brott
2021-02-28 Vad kan straffet bli om jag blir dömd för både bedrägeri och stöld?
2021-02-28 Vilken straffskala gäller vid försök till brott?

Alla besvarade frågor (89990)