Vad blir påföljden vid olovlig körning samt eventuell vårdslöshet i trafik?

2020-06-16 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej Min kompis körde en bil utan körkort. Det var en akut och han krockade på en grusig väg där det var dåligt sikt med. Han ser andra bilen försent och bromsar men bilen slirade nedåt eftersom det var nedförsbacke. Han är säker att han körde mellan 30 eller 35km/h. Jag undrar vilka straff kommer han får??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eventuella trafikbrott regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL). Om man kör ett körkortspliktigt fordon (personbil är ett körkortspliktigt fordon, 2 kap. 1 § körkortslagen) utan att man har körkort gör man sig skyldig till olovlig körning. Straffet för detta brott är böter (3 § 1 stycket TBL). Om man tidigare har haft körkort som blivit återkallat, om man har kört utan körkort flera gånger tidigare eller om det i övrigt anses vara ett grovt brott så kan man dömas till fängelse i högst sex månader (3 § 1 stycket 2 meningen TBL). Med grovt brott avses exempelvis situationer där gärningsmannen har vägrats körkort på grund av olämplighet eller att det har varit fråga om olovlig körning i större omfattning. Då jag inte känner till några detaljer om situationen kan jag inte avgöra om det endast rör sig om olovlig körning eller grov olovlig körning. Om det är fråga om grov olovlig körning så kan alltså straffet bli böter eller fängelse medan det vid olovlig körning av normalgraden endast är aktuellt med böter.

Vidare kan din kompis ha gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik. För detta brott döms den som i väsentlig mån brister i den omsorg varsamhet som krävs av en vägtrafikant med hänsyn till omständigheterna (1 § TBL). Då det var dålig sikt och dåligt väglag (grus) samtidigt som din kompis saknar behörighet att överhuvudtaget köra bilen kan han även ha gjort sig skyldig till detta brott. Straffet som kan utgå för detta brott är böter.

Om det är så att din kompis befann sig i en nödsituation så kan han eventuellt gå fri från ansvar. Utöver kravet på en nödsituation så får din kompis handlande inte vara oförsvarligt. Detta innebär att gärningen skall ha varit försvarlig med hänsyn till att den skada som hotade (nödsituationen) var väsentligt allvarligare än den som kunde beräknas följa av gärningen. Då jag inte har någon information om situationen utöver det du har skrivit så kan jag inte göra denna bedömning, men det är åtminstone en möjlighet att gå helt fri från ansvar.

Sammanfattning

De tänkbara brotten som din kompis har gjort sig skyldig till är vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Straffet för båda dessa ligger på bötesnivå. Om det är fråga om grov olovlig körning så kan fängelse dömas ut, men detta beror mycket på omständigheterna i fallet och kan alltså variera väldigt mycket. Din kompis kan alltså dömas till böter eller fängelse. Jag har inte all information som behövs för att göra en ordentlig bedömning av straffet. Fängelse är dock ett ganska ovanligt straff för grov olovlig körning och övervägs endast när samma person flera gånger tidigare har dömts för samma brott, så din kompis kommer troligtvis att dömas till böter.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88319)