Vad blir påföljden vid misshandel?

Hej. Har i somras tyvärr, besökt en krog, i kraftigt berusat tillstånd. Väl där fick jag efter en del tjatande köpa en öl. När jag nekas köpa öl nr två, pga min berusning blir jag arg. En i personalen uppmanar mig att gå. Jag vägrar, personalen hotar hämta vakter, och provocerar mig. Jag viftar till med armen. Vakter kommer, håller fast mig. Jag markerar att jag är arg genom att påbörja en skallning, som inte fullföljs. Polis kommer LOBar mig. Efter 5 tim i cell delger polisen mig att jag är misstänkt för misshandel. En personal ska ha fått ett knytnävsslag på sidan av halsen, och fått en rodnad. Min fråga är, om jag blir fälld, vad är en tänkbar påföljd. (fälldes för misshandel av normalgraden 5,5 år sen).

Dessutom om jag fälls, går rapport till soc?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om jag förstått din situation rätt så undrar du vad den tänkbara påföljden kan bli då du utdelat knytnävsslag mot en person när du varit under berusning, samt om rapporten går till socialtjänsten om du blir dömd.

Vad gäller enligt brottsbalken?
Påföljden beror på vad för typ av misshandel som förekommit, det vill säga vilken grad av misshandel det är frågan om. Enligt 3 kap. 5 § brottsbalken så ska "den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, dömas för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader".

Alltså, är brottet ringa så utdöms ofta böter eller fängelsestraff till högst sex månader.
Vanligtvis brukar man anse att misshandeln är ringa om offret inte behöver uppsöka sjukhus. Man tar även hänsyn till hur misshandeln har utövats, det vill säga att slå någon med öppen handflata brukar oftast leda till att misshandeln är att bedöma som ringa, till skillnad mot att man utdelat knytnävsslag, då det är att bedöma som misshandel av normalgraden. Det föreligger därmed olika omständigheter som måste tas i beräkning om misshandeln är att anse att vara ringa eller av normalgraden.

Vad blir påföljden?
Likt ovan nämnt så beror påföljden på om åklagare anser att det förekommit en ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. I vissa fall kan det även spela in huruvida man har liknande företeelser i sitt belastningsregister sedan tidigare. Anser de att brottet är av ringa art kan det resultera i böter, om du godtar strafföreläggande. Du erkänner då att du är skyldig till brottet, vilket gör att du slipper fängelse och frågan prövas inte vidare i domstol, men det är ändå att anse som en dom, som registreras i ditt belastningsregister.

Rapporteras domen till socialtjänsten?
Socialtjänsten har i vissa fall rätt att begära utdrag från belastningsregistret, enligt 6 § i lag om belastningsregister. Socialtjänsten utgör en myndighet, och innan de begär ut ett utdrag måste de pröva om de har behov av utdraget. Om de kommer fram till att behovet finns måste de kontrollera om syftet med begäran väger upp olägenheten som drabbar den som berörs, enligt 7 § i samma lag. Föreligger det dock en situation där polisen anser att t ex ett barn riskerar att fara illa så kopplas socialtjänsten in.

Summering
Beroende på om den misshandel du ska ha begått är att klassa som ringa misshandel eller misshandel av normalgraden så blir påföljden olika. Föreligger bevis så kan du nästan vara säker på att någon form av straff kommer att utgå, sedan huruvida det är genom böter eller fängelse beror på hur misshandeln bedöms.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Emilia HallbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”