Vad blir påföljden av en misshandel?

Jag har varit på polisförhör då jag är misstänkt för misshandel. jag kommer inte ihåg händelsen, men enligt den som anmält mig så ska jag har sprakat denna ett antal gånger på benet och en gång mot underlivet. Detta hände på akuten, jag hade så pass mycket ångest att jag inte visste vad jag gjorde. jag hade inget uppsåt att sparka henne och skada henne. vad kommer påföljden att bli

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du inte minns vad som inträffade och att du inte har agerat uppsåtligen när du sparkat offret. I mitt svar till dig kommer jag därför utreda vad som händer om polisen och åklagaren samt domarna kommer fram till att du inte hade uppsåt till gärningen. Vidare kommer jag också presentera vad för olika påföljder som kan bli aktuella i just ditt fall.

Att du inte utfört gärningen med uppsåt

För att du skall kunna dömas för en gärning enligt brottsbalken så måste du begått gärningen uppsåtligt. Med detta menas att du måste varit medveten om det du har gjort. Omständigheter som också räknas som om du varit uppsåtlig är om du skulle vara under något typ av självförvållat rus eller vara i en annan sinnesstämning på grund av något som du själv gjort (1 kap. 2 § stycke 1 och 2 brottsbalken). Du skall alltså inte dömas till något brott om det inte är så att du har skapat dig minnesluckorna och ångesten av eget vållande.

Vilka påföljder kan bli aktuella om det föreligger uppsåt

Ifall de kommer fram till att det var uppsåtligen gjort bör vi titta på vilken grad som misshandeln var under. Ifall det hade varit ringa misshandel, så är tumregeln att offret inte skall behöva någon sjukvård eller tvingas att besöka sjukhuset på grund av sina skador. Påföljden för ringa misshandel är vanligen böter, men kan i undantagsfall bli fängelse med en maximal längd på 6 månader (3 kap. 5 § Brottsbalken).

Ifall det däremot skulle vara en misshandel av normalgraden blir påföljden en annan. Vid en sådan misshandel uppkommer skador på offret som exempelvis en fraktur. Om dina sparkar skulle klassas som en normal misshandel så kommer påföljden bli fängelse i högst två år (3 kap. 5 § Brottsbalken). Det lägsta fängelsestraffet för misshandel är dock 14 dagar. Så beroende på de omständigheter som förekommer i målet kommer en påföljd hamna någonstans däremellan.

Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss igen!

Stort lycka till!

Vänligen,

Josefine BågholtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”