Vad blir min självrisk vid skada på annans bil om jag saknar giltigt körkort?

FRÅGA
Hej! Jag är svensk, har bott i Australien i 15 år och tog där körkort. Har de sista 20 månaderna bott i Sverige och kört här. Jag orsakade en mycket lätt skada på grannens bil vid parkering. Grannen påpekade när hon såg mitt körkort att den inte var giltig om jag bort i över ett år i Sverige. Jag har inbokat min uppkörning senare i februari. Kan mitt försäkringsbolag tvinga mig att stå för kostnaderna? Kan försäkringsbolaget anmäla mig och jag bli fälld för olovlig körning? Om så är fallet föredrar jag att betala ur egen ficka och låta bilen stå tills vidare.Tacksam för svar.MvhEva Svensson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du orsakat en mindre skada på din grannes bil (däremot inte på din egen), varför det är trafikförsäkringen som ska täcka skadorna. Trafikförsäkringen ersätter inte skador som du själv orsakar på ditt fordon eller på egendom som du har med dig i fordonet. Krockar du till exempel med en annan bil kan du få ersättning från det fordonets trafikförsäkring, men bara om det var den andra förarens fel. Då kan du också få ersättning för skador på saker som du transporterat i ditt fordon. Om det var ditt fel att olyckan inträffade får du ingen ersättning alls från trafikförsäkringen, varken för skador på ditt fordon eller på sakerna i det. Däremot ersätter din trafikförsäkring skadorna på motpartens fordon, samt skador som ditt fordon orsakar på annans egendom.

Exakt vad din självrisk är framkommer av ditt försäkringsbesked. I regel försöker försäkringsbolagen hålla självrisken för trafikförsäkring lång (omkring 1.000 kronor). Det finns inte en risk i sig att du får stå för alla skador, däremot kan du räkna med att du får en förhöjd självrisk eftersom du kört bilen utan giltigt körkort. Försäkringsbolagen får som högst begära, och begär därför i regel, en självrisk som motsvarar 1/10 prisbasbelopp om bilen framförts utan giltigt körkort eller om föraren varit berusad (21 § andra stycket trafikskadelagen). Prisbasbeloppet för 2019 är 46.500 kronor vilket innebär att du kan räkna med en förhöjd självrisk om 4.650 kronor.

Såvitt jag kan finna har försäkringsbolaget ingen anmälningsskyldighet till polisen att du saknar körkort. Däremot kan jag inte heller finna att det finns något förbud mot det. Det kan således göras en polisanmälan, likväl som att din granne kan göra en polisanmälan. Om det sker en polisanmälan finns det en risk att du fälls för olovlig körning då du kört bil med ett ogiltigt körkort.

Som svar på din fråga kan försäkringsbolaget inte begära betalt för hela kostnaden för skadan. Försäkringsbolaget kan som högst kräva åter 1/10 prisbasbelopp genom en förhöjd självrisk, motsvarande 4.650 kronor. Det finns ingen skyldighet att anmäla att du framfört bilen utan körkort, om så dock sker riskerar du att dömas för olovlig körning.

Du får helt enkelt göra en kalkyl avseende vad som blir billigast för dig. Kostar parkeringsskadan mindre än 4.650 kronor att åtgärda kan det ju finnas skäl att betala den direkt själv för att inte blanda in försäkringsbolaget. Kostar det mer kan du låta försäkringsbolaget stå för det, med den risk det kan finnas att det kommer till polisens kännedom. Dock får beaktas att en polisanmälan om olovlig körning likväl kan ske av din granne.

Hoppas du fick ett svar som gav dig klarhet i det du undrade över. För det fall att något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll