Vad blir kostnaderna om jag förlorar ett mål om illegal nedladdning?

FRÅGA
Hej!Jag har fått ett brev från Njord Lawfirm, där det står att jag har gjort en illegal nedladdning och är ombedd att betala 4500 kronor till dem. Om jag ignorerar brevet och inte betalar varpå ärendet tas vidare till domstol, ungefär vilka kostnader kommer det innebära för mig om Njord Lawfirm vinner i domstolen? Måste jag ha en egen advokat i domstolen?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Om Njord driver målet till domstol är den en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar.

De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § Rättegångsbalken, RB). I ditt fall talar mycket för att det kommer att röra sig om ett förenklat tvistemål då det omtvistade beloppet klart understiger ett halvt prisbasbelopp. Observera dock att de brev som Njord m.fl. skickar ut i regel är förslag till förlikning; i teorin kan Njord som ombud för sin klient stämma dig på ett högre belopp än de 4.500 kr du fått brev om.

Ungefär vilka kostnader kommer det att innebära om Njord Lawfirm vinner i domstolen?

Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om Njord Lawfirm skulle vinna ett ordinärt tvistemål mot dig kan du bli ersättningsskyldig för motpartens rättegångskostnader, samt även dina egna om du anlitat ett ombud. Det kan således bli kostsamt.

I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.

Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:

- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1342 kr exklusive moms.

- Ansökningsavgift för stämning á 900 kr.

- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.

- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.

- Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).

Som du kan se blir de kostnader du blir ersättningsskyldig för vid en förlust i ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Du behöver t.ex. inte betala motpartens rättegångskostnader med mer än en timme. Det innebär samtidigt att om du anlitar en advokat och vinner ett förenklat tvistemål blir inte heller din motpart ersättningsskyldig mot dig för mer än en timme.

Måste jag ha egen advokat i domstolen?

I ett förenklat tvistemål behöver du inte en advokat eller ett juridiskt ombud. För det fall att du skulle välja att anlita ett ombud, kommer du även om du vinner att behöva stå för huvuddelen av kostnaderna själv. Du kan enligt ovan, som högst få ersättning för en timmes rättslig rådgivning om du vinner tvisten. Det är självklart alltid en god idé att inhämta någon form av rådgivning inför förhandlingen, speciellt om du anser att du inte är betalningsskyldig. En jurist kan även råda dig mer specifikt i ditt ärende om hur dina chanser ser ut och om det är värt att gå till domstol eller om du bör betala.

Mitt råd till dig om du skulle bli stämd är att du anlitar en jurist åtminstone för en timmes rättslig rådgivning. Det är en kostnad du kan få betalt för om du skulle vinna ett förenklat tvistemål. Juristen kan granska ditt enskilda fall närmre och ge mer specifika råd. Jag kan varmt rekommendera att du för ändamålet bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98481)