Vad blir konsekvenserna vid diskriminering av arbetssökande?

2021-04-16 i Övrigt
FRÅGA
Hejsan! Jag pluggar juridik, och arbetar just nu med arbetsträtten och diskrimineringslagen.Och skulle behöva lite hjälp!Om en arbetsgivare väljer att inte ge jobbet till en person med alla bra förutsättningar endast på grund av att hen är homsexuell. Vad händer då? vilken påföljd får arbetsgivaren? vad händer med personen som egentligen "skulle fått" jobbet?caset är baserat på ett socialt experiment på youtube! ta gärna en titt om du har tid!https://www.youtube.com/watch?v=Ql4eHlWup4k - Vill alltså vet vad påföljderna av detta skulle vara!Tack på förhand!mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Diskrimineringslagen (DL) innehåller bestämmelser om olika diskrimineringsgrunder som inte är tillåtna. Sexuell läggning är en av de sex diskrimineringsgrunder som lagen ställer upp (1 kap. 5 § DL).

Är det diskriminerande att att inte ge ett jobb till en person pga. hens sexuella läggning?

I diskrimineringslagen stadgas att en arbetsgivare inte får diskriminera någon som är arbetstagare, arbetssökande, praktikant eller som står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd/inlånad arbetskraft (2 kap. 1 § DL).

Det är alltså otillåtet för arbetsgivaren att diskriminera den som är arbetssökande hos arbetsgivaren. Eftersom sexuell läggning är en av diskrimineringsgrunderna innebär det att det är diskriminering att inte ge en arbetssökande jobbet endast på grund av hens sexuella läggning.

Vilka konsekvenser får diskrimineringen?

Den som bryter mot förbuden mot diskriminering ska betala diskrimineringsersättning till den som blivit utsatt för den kränkning som överträdelsen innebar (5 kap. 1 § DL). En arbetsgivare som bryter mot ovanstående (2 kap. 1 § första stycket DL) ska också betala ersättning – ekonomiskt skadestånd – för den förlust som uppkommer till följd av diskriminering. Detta gäller dock inte vid beslut som rör anställning eftersom det inte finns någon adekvat ekonomisk förlust om man inte fått ett arbete.

Om man blivit diskriminerad som arbetssökande har man alltså rätt till att få diskrimineringsersättning från arbetsgivaren som brutit mot förbudet mot diskriminering. Man har dock inte rätt till ekonomiskt skadestånd. Man kan inte heller få anställningen med hjälp av diskrimineringslagen, men man kan, som ovan nämnt, vara berättigad till diskrimineringsersättning.

Om man blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet ska man i första hand vända sig till facket.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96402)