Vad blir konsekvenserna om jag bygger utan bygglov?

2019-12-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Ska bygga en tillbyggnad på 15 kvadratmeter vad gäller det för regler i ett bostadsområde som är ett planerat område kan jag bygga utan bygglov? Vad kan det bli för konsekvenser om man bygger tillbyggnad utan tillstånd har rätt så bråttom och komunnen tar 3 månader på sig och ta ett beslut?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna förutsättningar

Som jag tolkar din fråga undrar du vad som gäller för att få bygglov för en utbyggnad i ett område som är föremål för detaljplanering och vilka konsekvenser det kan få om du bygger utan lov.

Reglerna kring bygglov finns i 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).

När krävs bygglov?

Enligt 9 kap. 2 § 1 st. 2 p. PBL är tillbyggnad bygglovspliktig.

Enligt 4 b § 1 st. 1 p. får dock utan bygglov göras en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea (enligt den definition som finns i Svensk Standard, SS 21054:2009) än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Kommunen kan dock ha bestämt i detaljplan att bygglov ändå krävs för en sådan åtgärd, 4 d § och 8 § 1 st. 2 a).

Även om bygglov inte krävs är en vissa åtgärder anmälningspliktiga enligt 16 § med hänvisning till 16 kap. 8 § som stadgar att regeringen får bestämma att anmälan krävs för vissa åtgärder. 6 kap. 5 § i plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF) stadgar vilka åtgärder som är anmälningspliktiga, däribland nämns (12 p.) sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 1 p. PBL.

En anmälan ska vara skriftlig och göras till byggnadsnämnden, 9 kap. 44 § PBL, och nämnden ska besluta om startbesked inom 4 veckor från det att anmälan kom in, 45 § 1 st. 1 p. Enligt 46 § ska anmälan ha det innehåll som nämns i 21 §.

Enligt 10 kap. 2 § får en åtgärd som är anmälningspliktig inte påbörjas förrän startbesked getts.

Påföljder om PBL inte följs

Om du underlåter att ansöka om bygglov kan du drabbas av lovföreläggande, 11 kap. 17 § PBL. Lovföreläggande innebär i att du uppmanas att inom viss söka lov för din åtgärd. Det kan även leda till rättelseföreläggande, vilket kan innebära föreläggande om att riva det du byggt utan lov eller anmälan, 20 §. Förelägganden förenas med vite, 37 § och du får stå för ev. kostnader, 27 §.

Därutöver blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, 51 §, som minst uppgår till 23 250 kr, 52 § och 9 kap. 7 § 1 st. 1 p. PBF.

Slutsats och råd

Det kan bli dyrt att underlåta att ansöka om lov eller anmäla anmälningspliktig åtgärd. Därav råder jag dig att invänta startbesked innan du påbörjar ditt bygge. Notera dock att ifall din åtgärd endast är anmälningspliktig så borde du få startbesked inom 4 veckor.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1924)
2020-03-28 Har min mamma rätt att inte låta mig stänga min sovrumsdörr?
2020-03-23 Kan man ge bort en fastighet som är belånad?
2020-03-19 Villkor i gåvobrev av fastighet
2020-03-17 Hur upprättas en sakägarförteckning?

Alla besvarade frågor (78734)