FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt18/01/2019

Vad blir konsekvensen av en försäljning av aktier till underpris?

Hej,

Jag är ägare och VD i ett onoterat bolag (bolaget är inte ett fåmansbolag) och skulle nu vilja sälja aktier till en anställd för ett pris under marknadsvärdet. Får jag göra det och vad kommer det att innebära för mig och den anställda gällande skatt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen.

Det är möjligt att sälja aktier till ett underpris om man vill det. För din del innebär försäljningen av aktier att du kommer ta upp en vinst vid försäljningen som kapitalinkomst och denna beskattas med 30 % i statlig inkomstskatt. När du säljer aktierna till underpris utgör det om du gör det på grund av en gåvoavsikt till den anställde ett blandat fång, alltså dels en gåva och dels en försäljning. Vad gäller gåvodelen så utlöser det ingen beskattning. Den delen som säljs anses såld till marknadsvärdet. Detta förklaras enklast med ett exempel.

Vi antar att aktiernas totala marknadsvärde är 10 000 men att du säljer dem för 5 000 kr till den anställde, vi antar även att du köpte samtliga aktier för 6 000 kr. Det innebär att hälften av aktierna har du gett bort och hälften av aktierna har du sålt för sitt marknadsvärde 5 000 kr. Den delen som är gåva utlöser ingen beskattning, beskattning av denna del sker först när din anställde sedan säljer aktierna. För den halvan som anses såld ska du ta upp försäljningspriset alltså 5 000 kr och dra av halva anskaffningsvärdet alltså 3 000 kr. Detta skulle innebära en vinst på 2 000 kr som ska tas upp till 5/6 alltså 1 666 kr eftersom det är onoterade aktier. Sedan tas inkomstskatt ut med 30 % av 1 666 kronor.

Din anställde får en förmån i form av en möjlighet att köpa aktier till ett lägre pris än marknadsvärdet. Förmåner man får från sin arbetsgivare, eller någon med nära samband till arbetsgivaren som du i detta fall är, är skattepliktig inkomst på grund av tjänst. Förmånens värde är skillnaden mellan aktiernas marknadsvärde och den ersättning som den anställde lämnar för aktierna. Detta värde ska alltså den anställde ta upp i sin deklaration som en inkomst på grund av tjänst och betala skatt på enligt den skattesats som gäller i den kommun där den anställde bor.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo