Vad blir de skattemässiga konsekvenserna när man belönar deltagande i ett test med en biobiljett?

2017-09-29 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej! Jag driver ett företag och vill ge bort biobiljetter till folk som ställer upp på att genomföra ett test via vårt företag. Då vi säljer dessa tester till andra företag är det viktigt att de håller hög kvalité; syftet med att låta folk gå igenom dem är därför att kvalitetssäkra dem. Som kompensation för kvalitetssäkringen får man då sedan en biobiljett.Jag tänkte nu kolla ifall det finns några skattekonsekvenser jag bör ha i åtanke när det kommer till att ge bort biobiljetter som en gåva på det här viset som kompensation för den hjälp de bidrar med?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Gåvor är som utgångspunkt skattefria för mottagaren. (8 kap. 2 § inkomstskattelagen)

Frågan är då om biobiljetterna verkligen är gåvor.

Principerna för hur man ska göra den bedömningen har utvecklats i Högsta Förvaltningsdomstolens praxis. Det som är avgörande för att bedöma om biobiljetterna ska anses vara gåvor är INTE vad man kallar dem. Det som är avgörande är i stället om de ges i utbyte mot någon prestation eller inte. I det här fallet är det tydligt att biobiljetterna är en kompensation/ersättning för den prestation som det innebär att utföra testet. (bl a RÅ 1989 ref. 21 och RÅ 1997 ref. 1)

Mottagaren ska därför ta upp biobiljetterna som inkomst på grund av tjänst, vilket innebär att mottagaren måste betala skatt för inkomsten. (10 kap. 1 § och 11 kap. 1 § inkomstskattelagen)

Eftersom du eller ditt företag betalar ut "ersättning för arbete" i skatterättslig mening, så kommer också du eller ditt företag bli tvungen att betala sociala avgifter. (2 kap 1, 4 och 10 §§ socialavgiftslagen)


Sammanfattning:

De skattemässiga konsekvenserna är följande:

De som mottar biobiljetterna för att delta i testet måste ta upp biobiljetterna som inkomst av tjänst enligt inkomstskattelagen.

Du eller ditt företag måste dessutom betala sociala avigfter för biobiljetterna.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (204)
2021-07-30 Kan jag kvitta en kapitalförlust från en försäljning av bostadsrätt mot inkomst av tjänst?
2021-07-11 Måste jag betala skatt på hyresintäkter från ett hus beläget utomlands?
2021-07-05 Är underhållsbidrag skattepliktigt?
2021-07-02 Fråga om beskattning och uppskov vid fastighetsförsäljning

Alla besvarade frågor (94413)