FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt25/06/2022

Vad betyder "vid var tid gällande" i en juridisk kontext?

Hej! Vad betyder "vid var tid gällande"? Hittar inga tillfredsställande svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta vad uttrycket "vid var tid gällande" innebär i en juridisk kontext.

Juridiskt språkbruk präglas ofta av ålderdomliga och byråkratiska uttryck vilka inte sällan upplevs som krångliga och svårförstådda. Ofta är ordvalen dessutom vaga, tvetydiga och högst kontextberoende. I det här fallet är det svårt att med säkerhet säga exakt vad som åsyftas med uttrycket "vid var tid gällande" då några detaljer om sammanhanget i vilket det används inte ges. 

Med detta sagt hänvisar uttrycket, förmodligen, till något (förslagsvis ett avtal) som som ska tillämpas så som det är utformat vid varje given tidpunkt . Exempelvis brukar anställningsavtal ofta innehålla skrivelser om att anställningsvillkor följer av vad som avtalats enligt "vid var tid gällande kollektivavtal". Då avses vanligtvis att det vid varje given tidpunkt gällande (alltså det som gäller just då) kollektivavtalet (och vad som avtalats i detta) är det som styr anställningsvillkoren. På ett liknande sätt tillämpar kommuner ofta regler om att vissa typer av avgifter (till exempel anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme etc.) bestäms efter "vid var tid gällande taxor". Då avses att enskilda avgifter bestäms efter den taxa som har bestämts för den aktuella typen av tjänst vid den aktuella tidpunkten.

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare