Vad betyder tredskodom?

2016-06-06 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad betyder tredskodom?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Med tredskodom förstås en dom som avgörs till svarandens nackdel eftersom att denne inte inställt sig vid förhandlingen eller avgett något svaromål.

Tredskodom kan endast meddelas i dispositiva tvistemål. Det är alltså inte möjligt för domstolen att meddela en tredskodom vid brottmål eller indispositiva tvistemål (till exempel vårdnadsmål).

Vill du veta mer ingående om vad som gäller avseende tredskodom finns det en del tidigare besvarade frågor här på lawline inom området. Se exempelvis här, och här.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1135)
2021-03-01 Måste man stämma motparten för att få till en fastställelsetalan?
2021-02-28 Får polisen kroppsvisitera hantverkare på grund av knivlagen?
2021-02-28 Kan polisen begära ett urinprov från mig?
2021-02-28 Vad händer om en person inte kan delges?

Alla besvarade frågor (89823)