Vad betyder företrädesrätt efter uppsägningsbeslut?

2021-02-20 i Övrigt
FRÅGA
Vad betyder företrädesrätt i kommun inom 9 månader man fick beslut från kommun om uppsägningsbeslut? Jobbar som vårdbiträde.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I enlighet med 25 § i lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning från och med dagen om uppsägningsbeskedet och nio månader efter att anställningen upphört.

I lagen framkommer det att en förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Om det gäller en företrädesrätt till en ny säsongsanställning för en arbetstagare som tidigare varit säsongsanställd, gäller det att arbetstagaren varit anställd i sammanlagt sex månader under de senaste två åren. En annan förutsättning för att en arbetstagare ska ha företrädesrätt, är att arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för den anställning som det handlar om.

Företrädesrätten till anställning betyder helt enkelt att du har rätt att bli erbjuden en återanställning till en tjänst innan någon annan som inte tidigare varit anställd hos din arbetsgivare. Det som du måste göra, är att lämna in anspråk på företrädesrätt. Du måste alltså skriftligen begära företrädesrätt inom en månad efter anställningens slut till din arbetsgivare.

Om du har ytterligare frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Nathalie Chahine
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96482)