Vad betyder en konkurrensklausul i mitt anställningsavtal?

2021-03-29 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag ska säga upp mig från mitt jobb och har fått ett nytt i en liknande verksamhet, dock inte i samma kommun.I mitt anställningsavtal har jag en klausul som säger "Den anställde förbinder sig att inte under detta avtals giltighet och 6 månader där efter, utan företagets godkännande, tillverka och eller sälja liknade produkter/tjänster som konkurrerar med företagets".Hur hårt ska jag ta på denna klausul. Nu är det mars månad och nya tjänsten startar först i augusti.Hur kan jag bli drabbad? Gäller dessa sex månader från det datum jag säger upp mig eller från min sista anställningsdag?Jag är orolig att jag inte kommer kunna ta det nya jobbet.Branschen jag jobbar i är träningsbranchen. Jag har förståelse för om nya jobbet låg "på andra sidan gatan" men nu är det ju en helt annan kommun.
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

En konkurrensklausul i ett anställningsavtal är lite komplicerat. Nedan förklarar jag vad klausulen betyder och hur du kan se på den.

Klausulens betydelse

Du är bunden att följa denna klausulen eftersom att du har kommit överens med din arbetsgivare om det. Detta utgår ifrån principen om att avtalat avtal gäller. Däremot kan du (precis som klausulen säger) försöka diskutera med din arbetsgivare och få dennes godkännande. Detta skulle göra att ni har slutit ett nytt avtal som säger att det är okej för dig att ta en anställning inom liknande företag tidigare än 6 månader.

Gällande när 6 månader börja löpa, så får man utgå ifrån vad som står i avtalet. I ditt avtal står det "...avtals giltighet och 6 månader där efter…". Detta får tolkas som att 6 månader börja löpa från din sista anställningsdag. Vilket även är det vanligaste.

Möjlighet att ogiltigförklara klausulen

I avtalslagen finns det en bestämmelse som riktar in sig konkurrensklausuler i anställningsförhållande. Denna säger att en konkurrensklausul inte får vara oskälig (AvtL 38 §). Det är en domstol som tolkar om en konkurrensklausul är oskälig.

En konkurrensklausul kan alltså vara oskälig och då kan en domstol ogiltigförklara klausulen. I bedömningen om en klausul är oskälig så ska domstolen bland annat ta hänsyn till klausulens löptid efter anställningen, hur omfattande begränsningen för dig blir, om du under din anställningstid har fått ersättning/kompensation för att bli begränsad och möjligen vilka skador det kan medföra för företaget om konkurrensklausulen ogiltigförklaras. Domstolen gör här en helhetsbedömning bland annat utifrån dessa kriterierna.

Mitt råd till dig

Mitt råd till dig är att ta en diskussion med din nuvarande arbetsgivare. Det kanske är så att han inte ser några problem överhuvudtaget. Som du själv säger, så verkar det inte vara så att de två olika arbetsgivarna konkurrerar om samma kundkrets. Skulle du bryta mot konkurrensklausulen så kan det i anställningsavtalet finnas avtalat om ett form av skadestånd som du behöver betala (vite i juridisk term).

Som sagt finns det även möjligheter att en domstol ogiltigförklarar klausulen. För det krävs det däremot att du för en talan i domstolen om att klausulen ska anses oskälig. En sådan process i domstolen kan bli kostsam. Det är därför viktigt att du först och främst försöker avtala med din nuvarande arbetsgivare.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anton Hansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96379)