Vad betyder det att någon framställer anspråk på beslagtagen egendom hos polisen?

2020-08-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad menas att man ställer anspråk av material polisen har beslagtagit?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad det innebär om man framställt anspråk på något polisen beslagtagit. Att någon framställer anspråk på beslagtagen egendom innebär att denne vill att egendomen ska lämnas ut till denne, och att beslaget därmed ska hävas. Du kan läsa om ett exempel på detta i 27 kap 4 a § rättegångsbalken (här) som handlar om situationen då målsäganden vill att den beslagtagna egendomen ska lämnas ut till denne.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?