Vad betyder att "styrka" något i juridiska sammanhang?

2016-08-14 i Bevis och bevisning
FRÅGA
hejVad menas med en begäran av tingsrätten " att ange vad ni vill styrka med den bevisning som ni ingivit i ditt yttrande "förstår inte vad man menar med den formuleringen.Kan ni förtydliga med enklare uttryck vad som menas.Har skickat in olika bilagor samt yttrande som visar att dold elfel ( brandfarlig klen kabel bl.a. ) föreligger som bara gick att se efter bortmontering av skåp och bortskuren del av bakstycket till skåp ( bildbevis + elbeiktningsprotokoll).får hela tiden nytt datum för begäranTacksam för förtydligande
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att "styrka" något är samma sak som att bevisa något. Det tingsrätten frågar efter är alltså "Vad vill du bevisa genom att inge dessa bevismedlen (bilagorna och yttrandena)?"

När domstolen får in din bevisning (bilagorna och yttrandena) undrar domarna vad bevismaterialet ska styrka (bevisa). Domarna tänker: "Vad vill parten (du) bevisa med de här protokollpappren? Vill hon bevisa att jorden är rund? Eller att man blir blöt när man tar en dusch? Bäst vi frågar henne vad hon vill bevisa egentligen."

Det du ska skriva till domstolen är att bilagorna och yttrandena ska styrka (bevisa) att ett dolt fel avseende elen föreligger.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (344)
2020-11-30 Hur kan jag bevisa att jag inte haft mobilen i handen medan jag kör?
2020-11-23 beviskrav i brottmål och tvistemål
2020-11-14 hur länge kan man bli åtalad för brott?
2020-11-09 Vem har bevisbörda i mål om byggsanktionsavgift?

Alla besvarade frågor (86698)