Vad behöver göras om vi vill att sommarstället ska stanna i familjen?

Jag är gift och vi har ett barn tillsammans. Min hustru har en son i ett tidigare förhållande.

När jag dör går mitt sommarställe i arv till henne. När hon dör ärver väl vårt gemensamma barn

fastigheten, vad ärver särkullsbarnet i fråga om sommarstället , fastigheten?

Vad behöver göras om vi vill att sommarstället ska stanna i familjen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med ett testamente kan du bestämma hur sommarstället ska ärvas
Om ni vill att sommarstället ska stanna i familjen rekommenderar jag dig att skriva ett testamente där det framgår att din fru i första steget ska ärva fastigheten med fri förfoganderätt och att ert gemensamma barn sedan ska ärva fastigheten när din fru dör.

Med ett sådant testamente kommer din fru ärva fastigheten när du dör. Hon får bestämma över den men inte testamentera bort den. När din fru dör ärver ert gemensamma barn fastigheten i enlighet med testamentet. På detta sätt garanterar du att sommarstället hamnar hos ditt barn och att inte särkullbarnet har någon rätt till det.

Om du inte skriver testamente garanteras inte att ditt barn ärver just sommarstället
Bestämmelser om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Skriver du inte ett testamente, så ärver ändå din fru all din egendom när du dör. När din fru i sin tur dör har ert gemensamma barn rätt till sitt arv efter både dig och din fru (ÄB 3 kap. 1-2 §). Vad barnet ärver efter dig behöver däremot inte vara exakt den egendom som var din. Barnet har endast rätt till ett visst värde i egendom i arv. Visserligen är det troligt att ditt barn i första hand ärver "din" egendom och att särkullbarnet i första hand ärver egendom från dennes mamma/din fru, men detta kan inte garanteras.

För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa krav
Ett giltigt testamente ska vara:
- skriftligt,
- undertecknat av den som skriver det (dig), och
- bevittnat av två personer som inte får vara släkt med dig (ÄB 10 kap. 1 §).

När det gäller innehållet är det mycket viktigt att testamentet är tydligt skrivet så att det inte blir några missförstånd om vad som gäller efter din död.

Sammanfattningsvis kan du skriva i ett testamente hur sommarstället ska ärvas för att garantera att ditt barn ärver det och att det alltså stannar i familjen. Testamentet måste vara tydligt och uppfylla vissa krav. Vill du ha hjälp med att skriva ett testamente för att försäkra dig om att det blir korrekt är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå HÄR.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning