Vad avses med skriftligen?

2015-12-01 i Formkrav
FRÅGA
Hej!När det gäller Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning står det att säljaren måste informera kunden SKRIFTLIGEN minst en månad innan avtalet förlängs. Är skriftligen även per email?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som du själv noterat framgår det inte av lagtexten vad som menas med skriftligen men i förarbetena till lagen anges att kravet på skriftlighet anses uppfyllt även då meddelandet skickas via email.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (160)
2020-09-10 Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?
2020-08-28 Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?
2020-07-26 Kan fullmakt ges till flera personer?
2020-07-12 Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?

Alla besvarade frågor (85497)