Vad avgör om vård enligt 3 § LVU ska upphöra?

2020-08-29 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur länge till jag kan ha LVU på eget beteende då jag skött mig sen senaste omprövningen (april). Fyller 20 nästa månad och vill verkligen bli av med soc helt. Gick ut första året på gymnasiet med bra betyg och har lämnat negativa urinprov i 4 månader nu. Mitt LVU kommer omprövas nästa månad så jag undrar om min soc verkligen kommer kunna förlänga det ännu en gång? Min sekreterare säger att hon har grunder för det, men hon kan inte säga någon? Blir helt förvirrad.. Mvh
SVAR

Vård som ges med stöd av 3 § (LVU pga. eget beteende) ska omprövas var 6:e månad så i ditt fall i oktober nästa gång, 13 § 2 st LVU. Det står i lagen att vården ska upphöra så fort den inte längre behövs och då ska socialnämnden besluta om att vården ska upphöra. Det du säger om att din kontaktperson säger att vården kan förlängas men inte uppger grunder är inte hur det ska gå till, du har rätt att få relevant information och få framföra dina åsikter, 36 § LVU.

Beslutar socialnämnden om en månad vid nästa prövning att du ska fortsatt vård kan du överklaga det beslutet och då prövas ditt mål hos domstolen, 41 § p.2 LVU. Då har du chans att där motivera precis som du gjort nu, att du lämnat negativa urinprover, visar att du tar skolan seriöst och liknande för att stödja att du inte längre har ett vårdbehov genom LVU, 35:1 LVU.

Vård för eget beteende måste upphöra senast när du fyllt 21 år, 21 § 3 st LVU. Tydligare riktlinjer om vad som får vården att upphöra ges tyvärr inte i lagen utan det som står är att vården ska upphöra om du inte längre behöver den vilket är en väldigt otydlig formulering. Men om jag skulle vara du skulle jag som du skriver att du redan gjort, fortsätta att visa att du sköter dig och att det beteende som låg till grund för att tvångsvården enligt LVU från början nu inte kvarstår eller att du visar att du verkligen håller på att förändra det och det skulle vara en stor motivation för dig att nu få bevisa att du har förändrats och inte längre har det beteende som en gång ansågs skada din egna utveckling. Och det visar du ju på genom att tex haft negativa drogtester 4 månader i streck.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga häslningar,

Jessica Sarhede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96532)