FrågaSKATTERÄTTReavinstskatt16/05/2018

Vad avgör beskattningsår vid försäljning av skogsfastighet?

Jag har sålt en skogsfastighet. Skall jag deklarera reavinst det år avtal träffats, när betalning skett eller när lagfart är klar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Lite information kring försäljning av fastigheter och vart det regleras
Värt att nämna innan vidare utredning är att en försäljningen av en skogsfastighet kan hamna inom olika inkomstslag beroende på vissa omständigheter. Om det finns vissa hus och dessa använts som privatbostäder så kan detta innebära att andra regler blir applicerbara. Om du bedriver en verksamhet att köpa och sälja skogsfastigheter så kan det räknas som lagertillgång ska då beskattas i exempelvis näringsverksamhet.

Huvudsakligen om det bara är en skogsfastighet utan byggnation så ska detta beskattas i inkomstslaget kapital. Reglerna kring detta finner vi 44 & 45 kap. Inkomstskattelagen (IL)

Vad avgör när försäljning av en skogsfastighet ska deklareras?
Skattskyldigheten inträder det år avyttringen sker, detta finner vi i 44 kap 26§ IL. I förarbete står det "med avyttringstidpunkt förstås tidpunkten då bindande avtal träffats om försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse… Skattskyldighet inträder på en gång för hela reavinsten vid avyttringen".

Annan bra information på området
Annat som kan vara bra att undersöka är skatteverkets tips om avyttring av näringsfastighet, se:
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.2/2733.html#h-I-vilket-inkomstslag-ska-beskattning-skeFörarbete som användes: Prop. 1989/90:110 s. 712


Jag hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,Isak ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Reavinstskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000