Vad ärver efterlevande make och vad gäller för kapitalförsäkringar?

2020-08-10 i Make
FRÅGA
Hej!Vi är en familj på 5 personer. Jag har två särkullbarn och min man har ett särkullbarn. Vi har inga barn gemensamt. Vi är gifta.Vi äger ett hus och ett fritidshus gemensamt.Jag har en kapitalförsäkring med barn som förmånstagare.Jag har ett Investeringssparkonto som är tänkt att vara till min pension.Vi har även en varsin livförsäkring tecknat på varandras liv på ett belopp som motsvarar husets värde delat på 2.Vad händer exempelvis om min man avlider? vilka tillgångar ska delas och hur?Vad räknas som giftorättsgods? Är det bra att ha kapitalet i en kapitalförsäkring för att skydda pengarna från hans barn och det inte ska räknas in i giftorättsgodset.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga så som att du undrar hur arvet kommer fördelas vi händelse av att din make avlider. Dessutom hur uppdelningen mellan giftorättsgods och enskild egendom ser ut.

För att svara på din fråga kommer jag översiktligt redogöra för den legala arvsordningen samt hur egendomen delas upp vid ena makens frånfälle.

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (Äktb) samt ärvdabalken (ÄB).

Vad är den legala arvsordningen och hur fördelas dödsboet om det saknas testamente?

Den legala arvsordningen är den ordning som anhöriga till den avlidne ärver. Den legala arvsordningen definierar vilka som är berättigade att ärva och hur mycket. Den legala arvsordningen består av arvsklasser som kan vara exempelvis bröstarvingar, syskon, föräldrar eller mor- och farföräldrar. Om det finns flera arvtagare i samma arvsklass delar de lika på kvarlåtenskapen, det framgår av den s.k likadelningsprincipen.

Den legala arvsordningen använder man sig av då det saknas testamente som fördelar arvet annorlunda. Det är endast de arvsklasserna som omnämns i lag som kan ärva enligt den legala arvsordningen. Ett testamente kan däremot förordna egendom utanför de arvsklasser som framkommer av den legala arvsordningen.

Vad händer om din make avlider?

Om ena maken avlider tillfaller hela dennes kvarlåtenskap den efterlevande makan (3 kapitlet. 1 § ÄB). Om den avlidne maken har bröstarvingar har dessa rätt att ta ut sin laglott ur sin förälders kvarlåtenskap direkt (3 kapitlet 1 § ÄB). Den avlidne makens bröstarvingar kan välja att avstå från sin laglott och istället bli berättigade efterarv när den efterlevande maken går bort (3 kapitlet. 9 § ÄB).

Vilka tillgångar ska delas och hur sker indelningen av egendomen?

När den ena maken går bort ska en bodelning göras för att först kunna konstatera vad som ska ingå i dennes dödsbo. Således måste giftorättsgodset delas.

Enligt huvudregeln råder vardera av makarna över sina tillgångar och skulder (1 kapitlet. 3 § Äktb). Undantaget är sådan egendom som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kapitlet. 1 § äktb). Enskild egendom är definierat i 7 kapitlet. 2 § äktb och kan sammanfattningsvis sägas vara sådan egendom som den ena maken fått med villkoret att den ska vara enskild (ex genom testamente eller annan handling). Egendom kan även göras enskild genom äktenskapsförord (7 kapitlet. 3 § äktb). En kapitalförsäkring ska som huvudregel ingå i bodelningen och det är därför viktigt att denne görs till enskild egendom genom äktenskapsförord.

Om det är så att kapitalförsäkringstagaren går bort kommer försäkringen tillfalla förmånstagaren (20 kapitlet. 5 §andra stycket ÄB samt 14 kapitlet. 7 § försäkringsavtalslagen).

Giftorättsgodset ska delas lika i en bodelning mellan makarna (11 kapitlet. 3 § äktb).

Slutsats

Om din man avlider kommer alltså du ärva hela boet med undantag för om hans bröstarvingar vill ha ut sin laglott direkt. Giftorättsgods delas som huvudregel lika, det finns en möjlighet att undanta egendom från att bli giftorättsgods genom äktenskapsförord.

Att placera pengarna i en kapitalförsäkring tillförsäkrar förmånstagaren pengar vid ditt eventuella frånfälle. Vid en bodelning kommer kapitalförsäkringen utgöra giftorättsgods, därför är det viktigt att ni genom äktenskapsförord gör denne till enskild egendom.

Om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här:https://lawline.se/boka

Hoppas du fått svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (456)
2021-01-22 Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall
2021-01-22 Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall

Alla besvarade frågor (88451)