Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?

FRÅGA
Hej, Vad är viktigt att tänka på vid totalt äktenskapsförord ? Om man äger hus tillsammans 50/50 hur delas det då vi separation?Annat som är viktigt att känna till?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag strukturerar mitt svar genom att först kort ta upp begreppet "totalt äktenskapsförord" för att därefter besvara fördelningen av huset vid separation och vad som är viktigt att känna till vid upprättandet av äktenskapsförordet.

Innebörden av totalt äktenskapsförord
Vid ett så kallat "totalt äktenskapsförord" avtalar man helt bort giftorätten (makes framtida rätt i den andra makens egendom). Därmed sker ingen bodelning (delning av makars egendom vid upplösning av äktenskapet) och all respektive egendom utgör enskild egendom (egendom som inte ska delas vid äktenskapets upplösning).

Flera saker kan ske med huset
Ni äger varsin andel av huset, närmare bestämt 50 % var. Ni är således delägare. Efter separationen kommer situationen vara densamma. Det finns tre alternativ att välja mellan gällande vad som ska ske med huset. Notera att jag här utgår från att ni inte ämnar fortsätta att bo tillsammans efter en eventuell separation.

Varje delägare får fritt bestämma över sin ägarandel. För det första kan respektive delägare välja att sälja sin andel av huset. Det här innebär i praktiken en möjlighet för någon av er att köpa ut den andre och därmed ta över huset. Visserligen är det även möjligt att sälja sin andel till någon annan. Det är emellertid knappast någon som vill köpa hälften av ett hus.

För det andra kan ni sälja huset gemensamt. För att sälja huset ska båda vara med på detta (2 § samäganderättslagen). Vid försäljning av huset tilldelas ni den andel av vinsten som motsvarar era respektive ägarandelar. Det här innebär att ni får hälften var av vinsten.

Om det förefaller så att ni inte kommer överens om vad som ska göras kan någon av er, på grund av delägarskapet, göra en ansökan om försäljning till Tingsrätten med begäran om att huset ska säljas på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Kostnaderna och vinsten för detta kommer att delas mellan er i proportion till respektive ägarandel. Det här innebär således att ni delar på hälften var gällande kostnader och vinst.

Se till att ha koll på vem som äger vad
Eftersom ni behåller alla era egna egendomar vid ett totalt äktenskapsförord är det viktigt att se till att ha koll på vem som de facto äger vad. Var således tydliga med bland annat vem som köper vad så att det inte råder några oklarheter kring detta.

Se till att upprätta ett korrekt äktenskapsförord
Förutsatt att ni upprättat ett korrekt totalt äktenskapsförord faller giftorätten bort. Var noga med att det inte finns brister i äktenskapsförordet. Viktigt är att ni får er verkliga vilja igenom och inte blir utsatta för några överraskningar i framtiden. Det är fullt möjligt att på egen hand upprätta ett äktenskapsförord om ni så önskar. Jag rekommenderar emellertid att ni använder er av professionell juridisk hjälp. Detta för att vara säker på att det sker på ett korrekt sätt och att era verkliga viljor de facto framgår.

För att få hjälp med upprättandet av ett korrekt äktenskapsförord kan ni använda er av vår avtalstjänst här på Lawline. Vill ni diskutera ärendet vidare kan jag starkt rekommendera att ta kontakt med en av våra jurister här på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98506)