Vad är uppsägningstiden vid ett hyreskontrakt som gått över sin bestämda tid?

2020-07-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, min son och hans fru hyr en lägenhet och är ganska säker på att de skrev under ett 1 års kontrakt 2017, men kan inte hitta kontraktet och har fortsatt att bo där och betala hyra i alla år sen dess. Nu vill de flytta och hyresvärden hävdar att det är 3 månaders uppsägningstid. Jag undrar, om de har hyrt de senaste åren utan kontrakt, vilken uppsägningstid gäller då? De oroar sig då hyresvärden är känd för att vara oärlig och jävlas med folk. Och vad han kan tänkas ljuga om. Lägenheten är i dåligt skick, men såg ut så då de flyttade in och det finns vittnen på det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyresrätter finns i 12 kap jordabalken (JB).

Om avtalet

Hyresavtal gäller som huvudregel på obestämd tid (12 kap 3 § JB). Även om ett hyresavtal ingåtts på bestämd tid anses det vara förlängt på obestämd tid om hyresgästen, trots att avtalet upphört att gälla utan uppsägning, fortsatt att använda lägenheten efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden anmodat honom att flytta. Oavsett om det ursprungliga kontraktet var på 1 år eller ej blir utgången alltså densamma. De anses inte ha hyrt de senaste åren utan kontrakt, utan det ursprungliga kontraktet är det som gäller.

Vad är uppsägningstiden?

Om det står en uppsägningstid på kontraktet är det naturligtvis den som gäller. Om en sådan inte finns, eller kontraktet inte går att hitta, gäller en uppsägningstid på 3 månader (12 kap 4 § JB). Hyresvärden har alltså rätt i frågan.

Om hyresvärden ljuger

Angående hyresvärden låter det som att ni är rädda att han ska skylla lägenhetens dåliga skick på din son och hans fru. Om skada uppkommit under tiden de bott där kan de bli betalningsskyldiga (12 kap 24 § JB). Det kan alltså vid en tvist bli fråga om vem som kan bevisa skadornas ursprung. Beroende på vilken typ av skador det är, och om det är troligt att de kan ha uppstått under hyrestiden, så kan det ligga på hyresgästerna att visa att de inte är ansvariga. För att motivera detta är det, utöver vittnen, bra om det finns bilder på lägenheten vid/innan inflyttning. Det är även bra att vid inflyttning upprätta ett besiktningsprotokoll, där hyresvärd och hyresgäst tillsammans går runt och antecknar vilka fel som fanns i lägenheten vid tidpunkten, och sedan skriver under. Om en sådan lista finns kan ni enkelt hänvisa till den.

Om det är något annat ni oroar er över eller har frågor om är ni välkomna att kontakta oss igen!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1512)
2021-03-02 ändra hyresavtal
2021-02-28 Kan man avtala om hur många som får bo i en hyreslägenhet?
2021-02-27 Bör hyresgäst skäligen behöva tåla rök i lägenhet?
2021-02-27 Avtala bort nyttjanderätten av stallplats under uppsägningstiden

Alla besvarade frågor (89873)