Vad är turordningsregler vid konkurs?

I vilken ordning kommer fordringsägare vid en konkurs? Hyresvärd osv.

Lawline svarar

Hejsan!

Begreppet fordringsägare
Fordringsägare är ett brett begrepp. Men jag antar här att du menar fordringsägare som endast har ett skuldebrev eller liknande utan en speciell anknytning till en viss egendom eller sak. Exempelvis kan man vara fordringsägare på så vis att man har panträtt i fastigheten eller panträtt i annan egendom. Man kan även vara lönetagare som ger en bättre ställning i vid konkurs.

Turordningen
Turordningen hittar du i förmånsrättslagen. Lagen är delad på så vis att den skiljer mellan särskilda förmånsrätter som kommer först i turordningen (panträtt i fastighet, sjöpanträtt och andra speciella panträtter), och allmänna förmånsrätter (t.ex lön). Fordringar som inte är förenade med någon specifik egendom eller förfarande har rätt till det som är kvar efter alla andra förmånsrätter har blivit betalda, förmånsrättslag 18§. I vardagligt språk kan man säga att "vanliga" fordringsägare kommer näst sist efter fordringar som uppkommer pga brott och straff, förmånsrättslag 19§.

Hyresvärd
Om du är hyresvärd har du en retentionsrätt enligt förmånsrättslag, 4§ 3p. Det betyder att du har rätt att hålla inne lös egendom som finns i hyreslägenheten för säkerhet för din fordran. Du får däremot inte sälja egendomen förrän konkursen är avklarad. Du har retentionsrätt för maximalt 12 månader innan konkursen, månaderna efter konkursen tills dess konkursboet har sagt upp avtalet. Om du t.ex har 3 månaders obetalda hyror innan konkursen har du en säkerhet genom retentionsrätt (hålla kvar egendom) för de 3 månadshyrorna och de månaderna som kommer till dess avtalet är uppsagd (läs vidare här).

Slutliga kommentarer
Vid konkurser på företag så kan sägas att vanliga fordringsägare oftast inte får någon utdelning alls eller, om de får utdelning, endast får en bråkdel av det som fordran uppgick till. Lagen är omfattande och Lawline är knappast rätt forum att redogöra för hela lagens turordning och vilka omständigheter som behöver vara uppfyllda för olika situationer. Eftersom jag inte har specifika omständigheter att gå på kan jag endast göra en kort redogörelse och hänvisa till lagen eller våra jurister om du behöver mer hjälp.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”