Vad är tredskodom? Finns tredskodomen i belastningsregistret?

2021-06-06 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har ett obetalt lån som kommit till domstol. På domslutet står det Tredskodom. Vad är Tredskodom? Jag har fått jobb som personlig assistent och undrar om detta står i belastningsregister och påverkar det att jag inte får jobbet?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är tredskodom?

Tredskodom kan meddelas i fall då den svarande till exempel inte infinner sig vid huvudförhandlingen eller underlåter att komma in med ett skriftligt svaromål. Domen innebär att man inte prövar sakfrågan, i ditt fall utreder man alltså inte huruvida du har en giltig skuld eller inte utan man dömer till nackdel för den part som underlåtit att delta i rättsprocessen. Tredska betyder motsträvighet och en tredskodom meddelas alltså för att gynna den part som deltagit i processen.

Finns domen med i belastningsregistret?

I belastningsregistret registreras uppgifter om alla som har dömts för brott. Tredskodom meddelas i tvistemål vilket inte är detsamma som brottmål. Kortfattat är tvistemål en rättsprocess mellan enskilda som inte kan komma överens kring något, i ditt fall ett obetalt lån. Brottmål är rättsprocessen då en person begått ett brott och man utreder om denna person ska hållas ansvarig för det. Ett obetalt lån som i ditt fall är alltså ett tvistemål som inte tas upp i belastningsregistret.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Lycka till med ditt nya jobb.

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2021-06-14 Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer
2021-06-10 Var kan jag skilja mig och vilken landslag gäller?
2021-06-08 När har man rätt till en offentlig försvarare?
2021-06-06 Vad är tredskodom? Finns tredskodomen i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (93215)