Vad är tillräcklig bevisning för att visa att en faktura är betald?

2021-02-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Min pappa hade gjort ett mobilt köp från ett mobilföretag år 2015. Han betalade allt månadsvis kontant via western union framtill 2016 eftersom han inte är teknisk nog för att använda internetbanken. Inkasso hade sedan år 2016 skickat att han inte betalat en månad. Nu så har ärendet gått vidare till kronofogden eftersom att han inte hade bestritt fakturan till inkasso. Kronofogden har gjort utslag i frågan eftersom han skickade sin bestridan försent. Nu vill vi överklaga beslutet till tingsrätten. Problemet ligger nu på att western union inte kan ge någon kvitto på betalningen eftersom det har gått så långt tid. Däremot har vi ett papper från mobiloperatören som min pappa fick 2016 där det står en lista på alla hans fakturor. På pappret står det hans namn, personnummer, adress och även invoice id, issue date, billing amount, remaining amount, disputed amount. På just den fakturan står det summan för fakturan och remaining amount 0. När vi tog kontakt med mobiloperatören sade de att de inte kan se honom som kund och hans fakturor. Mobiloperatören tar bort informationen efter 2 år. Eftersom bevisbördan ligger på oss och vi kan inte få någon info från western union undrar jag om det pappret är tillräckligt för att bevisa till tingsrätten att min pappa inte har någon obetalt faktura? Vad är tillräcklig bevisning från våran sida och måste man ha en utdragning på betalning för att bevisa att betalningen har faktiskt skett? Hur bedöms bevisningen som tillräcklig och måste inkasso företaget visa att fakturan är obetalt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har din pappa för avsikt att överklaga ett utslag om betalningsföreläggande. Enligt din pappa har han betalt fakturorna till en mobiloperatör medan mobiloperatören påstår att det finns en skuld. Din pappa har betalt fakturorna via Western Union men det går inte att få ut något kvitto därifrån. Däremot har din pappa en lista på alla sina fakturor där det står hans namn, nummer, adress, personnummer och fakturanummer m.m. På just den fakturan står det att återstående belopp att betala är noll kronor. Du undrar nu vad som är tillräcklig bevisning, om det krävs ett utdrag på betalningen och om inkassoföretaget måste visa att fakturan är obetald.

När det gäller bevisning är den mest dominerande bevisbördeteorin bevissäkringsteorin, vilken innebär att den part som enklast och billigast kan säkra bevisning i frågan ska åläggas bevisbördan. I din pappas fall innebär det att mobiloperatören sannolikt kommer att åläggas bevisbördan för att det finns ett avtalsförhållande som innebär en skuld. Det är i regel enkelt att visa genom att det ingåtts ett avtal genom det avtal din pappa ingått med företaget när han tecknade abonnemanget. Påstår din pappa att han betalt fakturan kommer sannolikt bevisbördan att gå över till honom; det är helt enkelt enklare att visa att en faktura är betald än att visa att en faktura inte är betald. Inkassoföretaget måste därmed inte bevisa att fakturan inte är betald. Det är av förklarliga skäl svårare att föra i bevisning något som inte skett än något som skett.

Som bevisning har din pappa rätt att åberopa i princip vad han vill. Därefter är det upp till domstolen att göra en bevisvärdering (dvs. vilket värde bevisningen har). Jag kan tyvärr inte avgöra huruvida det papper din pappa åberopar är tillräcklig bevisning. I slutändan är det upp till domstolen att avgöra. Om din pappa hade haft kvitto från inbetalning, med rätt fakturanummer, torde det å min mening vara tillräcklig bevisning. Om din pappa har ett papper där det specificeras att de fakturor mobiloperatören nu kräver betalt för redan är betalda, kan det tänkas att det är tillräckligt. Tyvärr går det inte att ge ett svar på.

Ni bör även ha i åtanke en skuld kan preskriberas. Att en skuld preskriberas innebär att den inte längre är möjlig att driva in. Den allmänna preskriptionstiden är tio år. Dock är preskriptionstiden tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § preskriptionslagen). Preskription träder dock endast in om den inte avbryts dessförinnan. Preskriptionen kan avbrytas genom att man betalar på skulden, man får ett skriftligt krav eller det väcks talan mot en eller skulden åberopas hos Kronofogdemyndigheten (5 § preskriptionslagen). Sker det ett preskriptionsavbrott börjar tio (eller tre) nya år att löpa från preskriptionsavbrottet. Det är helt enkelt möjligt att hålla liv i en skuld i princip hur länge som helst.

I din pappas fall kan det röra sig om en treårig preskriptionstid om han tecknat abonnemanget privat (och inte som företag). Köpet gjorde år 2015, däremot har han betalt fram till år 2016, varför tre nya år börjat löpa var gång han betalt. När han fått skriftlig påminnelse av inkassoföretaget har det också skett preskriptionsavbrott. Nu vet jag tyvärr inte hur ofta sådana skickats ut och när det ansöktes om betalningsföreläggande. Skulden kan vara preskriberad, men det är beroende av om det skett något preskriptionsavbrott eller ej.

Om din pappa behöver hjälp från en av våra jurister med sin överklagan är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (397)
2021-11-28 Avtala om bevisbörda?
2021-11-26 Får bevis som tillkommit genom olovlig avlyssning, traumatiserade förhållanden eller hot användas i domstol?
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?

Alla besvarade frågor (97375)