Vad är tidsfristen för reklamation av en felaktig vara?

2020-11-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Jag köpte en dator i oktober 2017 som hade fel på tangentbordet vid leverans. Datorn reparerades och jag fick tillbaka den i december 2017. Nu (november 2020) har det blivit fel på datorns skärm och jag vill reklamera det som ett ursprungligt fel.Börjar tidsfristen löpa på nytt från det att jag tog emot den reparerade datorn?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Svaret inleds med en förklaring av det nuvarande rättsläget. Längst ner i svaret finns en slutsats och en kort sammanfattning.

Konsumentköplagen

När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att du som privatperson har köpt datorn av ett företag. Därmed blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Denna lag är tvingande vilket innebär att lagen inte kan avtalas bort genom avtal (3 § KKöpL). Med andra ord är ett avtalsvillkor som strider mot konsumentköpslagen ogiltigt. Dock är det tillåtet för företag att erbjuda förmånligare villkor än vad som följer av konsumentköplagen.

Reklamationsfristen enligt konsumentköplagen

Som huvudregel ska konsumenten reklamera felet inom 3 år efter hen har mottagit varan, annars förlorar man sin reklamationsrätt. Konsumenten måste dessutom meddela säljaren att man vill reklamera inom skälig tid efter att man upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. Inom 2 månader är alltid inom skälig tid. Men om ett annat förmånligare villkor gäller enligt avtalet (exempelvis en garanti eller en utfästelse som löper längre än 3 år) kan konsumenten tillämpa det villkoret istället (23 § KKöpL). Garantin måste dock omfatta det aktuella felet.

Undantag

Ett viktigt undantag från huvudregeln är om säljaren har agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I sådana fall gäller inte den 3 åriga tidsfristen och man kan åberopa att varan är felaktig även om det har gått mer än 3 år efter mottagandet. "Grovt vårdslöst" och "i strid mot tro och heder" är högt ställda krav och kan avse många olika typer av beteenden. Ett exempel skulle kunna vara att säljaren avsiktligt lurar köparen angående felet i varan. Ett annat undantag är om varan har sålts i strid mot produktsäkerhetslagen eller annat försäljningsförbud, eller att varan är så bristfällig att dess användnings medför påtaglig risk för liv eller hälsa. Då kan köparen ha rätt till reklmation efter att den 3 åriga fristen har gått ut. (24 § & 18 § KKöpL)

När mottogs datorn?

Frågan blir om denna treåriga frist ska räknas från mottagandet i oktober 2017 eller om den ska räknas från då den dag du fick tillbaka datorn i december 2017 efter den reparerades.

Rättsläget är tyvärr osäkert just i denna situation (det finns inget klart givet rättsligt svar). Om det nya felet (fel på datorskärmen) har något samband med det ursprungliga felet som reklamerades och därmed reparerades (tangentbordet) borde tidsfristen löpa på nytt från och med december 2017. Men om felet på datorskärmen inte har något samband med felet på tangentbordet löper antagligen tidsfristen från och med oktober 2017 och därmed har tidsfristen gått ut.

Slutsats

Tyvärr räknas antagligen tidsfristen från oktober 2017 eftersom du mottog varan då. Detta innebär att den treåriga tidsfristen för reklamation har gått ut om inga undantag är tillämpliga (se under rubriken undantag). Som sagt kan säljaren erbjuda mer förmånliga villkor än konsumentköplagen. Du förlorar inget på vända dig till säljaren och fråga om du kan ha rätt till reklamation på grund av ursprungligt fel.

Jag önskar dig lycka till och hoppas att situationen löser sig! Om du undrar något mer är du välkommen att ställa en till fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning. Du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister.

Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1207)
2021-05-07 Gäller konsumentköplagen för bilar?
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?

Alla besvarade frågor (92163)