FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt25/09/2018

Vad är syftet med tvingande respektive dispositiva lagar?

Vad är syftet med en tvingande lag? Och vad är syftet med en dispositiv lag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Syftet med dispositiva och tvingande lagar är relativt vidsträckt. Nedan kommer jag att gå igenom ett antal centrala ändamål med de två olika varianterna.

En tvingande lag innehar bestämmelser som inte kan frångås genom avtal. Tvingande bestämmelser gäller oavsett vad parterna kommit överens om. Syftet med en tvingande lag skiljer sig åt beroende på vilken lag det avser. Tvingande lagstiftning förekommer ofta i lagar som reglerar relationen mellan konsumenter och näringsidkare samt arbetsgivare och arbetstagare. De tvingande bestämmelserna syftar i dessa avseenden att motverka ett annars ojämlikt förhållande och att således skydda den svagare parten. I brottsbalken är syftet med den tvingande lagstiftningen en helt annan. Detta beror på att brottsbalken avspeglar ett samhällsintresse av vilka handlingar som är kriminaliserade och lagstiftningen syftar därför i detta avseende att förebygga och beivra brott.

En dispositiv lag innebär till skillnad från en tvingande lag att man kan avtala bort bestämmelser. Lagen hindrar då inte ett upprättat avtal parterna emellan. Framförallt fyller en dispositiv lagstiftning en utfyllande funktion. Lagen tillämpas i sin helhet då parterna inte avtalat om något särskilt. En dispositiv lagstiftning syftar bland annat i att underlätta för avtalsparter genom att parterna inte behöver upprätta avtal som är onödigt omfattande. Istället kan parterna luta sig tillbaka till lagen i de situationer ingenting avtalats.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,
Christoffer TolfRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000