Vad är straffet för utmaning med dödlig utgång?

Om vi leker "I dare you" och jag får en person att göra något så personen dör, till exempel balanserar på kanten av ett hustak och tappar balansen. Hur straffas jag då enligt lagen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån den information som du anger i din fråga så skulle jag förmoda att du skulle straffas för "Vållande till annans död" enligt 3 kap 7 § brottsbalken (brb).

För att det ska vara frågan om ett sådant vållande så ska det röra sig om "oaktsamhet" som "orsakar annans död". Att göra en sådan lek med den typen av konsekvens skulle typiskt sett kunna ses som oaktsamhet då du varit medveten om riskerna men trots det agerat vårdslöst.

Straffet för detta brott är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är straffet böter. Om brottet är grovt är straffet fängelse i högst fyra år.

 När man bedömer om brottet är grovt så beaktar man ett flertal olika omständigheter bland annat om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt svar på din fråga!

Tilda HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”