Vad är straffet för mord?

hej, vad är påföljden för mord.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Straffet för mord är enligt 3 kap. 1 § brottsbalken (BrB) fängelse antingen på viss tid, då lägst 10 år och högst 18 år, eller på livstid. Livstid förbehålls de mord som anses mest allvarliga, t ex sådana som präglas av stor brutalitet, framkallar svår dödsångest eller annars är att se som särskilt grova.

Bedömningen

I påföljdsbedömningen tar man hänsyn till de omständigheter som föreligger i det särskilda fallet. Är gärningsmannen under 18 år får det endast dömas till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Gärningsmän som istället är mellan 18 och 21 år får endast dömas till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det. En person som är under 21 år får inte heller dömas till ett svårare straff än fängelse i 14 år

Livstidsstraff

Ett livstidsstraff kan senare tidsbestämmas. I praktiken kan vidare fängelsestraffet vara lägre än det man döms till på grund av reglerna om villkorlig frigivning, vilket sker efter man avtjänat 2/3 av det tidsbestämda fängelsestraffet. Efter frigivningen genomgår man en prövotid so motsvarar den kvarvarande delen av fängelsestraffet.

Uppsåtet

Om omständigheterna i fallet är förmildrande, kan ett mord istället anses utgöra ett dråp. För dråp döms gärningsmannen enligt 3 kap. 2 § BrB till fängelse i lägst 6 år och högst 10 år. Om någon som berövar annan livet, dvs begår ett s k mord, inte har uppsåt till offrets död döms istället till vållande till annans död, till fängelse i högst två år eller till böter om brottet är ringa. Påföljden för det grova brottet är fängelse i ett 1 år eller högst sex år.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo