Vad är straffet för misshandel?

FRÅGA
misshandel straffet enligt 20 kapitelt 6 rättegångsbalken , och mer information tack ???
SVAR

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en fråga handlar om ett brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Inledningsvis så regleras inte brottet misshandel i 20 kap 6 § Rättegångsbalken (RB). I 20 kap. 6 § RB stadgas att "åklagare skall, om ej annat är stadgat, tala å brott, som hör under allmänt åtal.". Det innebär att åklagaren har en plikt att väcka åtal i mål där hen bedömer att det finns tillräckligt med bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som har begått gärningen. Detta ska alltså ske endast i de fallen där man kan förvänta sig en fällande dom.

Brottet misshandel finns reglerat i 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Där anges det att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det innebär alltså att straffet för misshandel av normal graden är högst två års fängelse. Om misshandeln inte orsakat några skador och smärtan är av övergående natur, brukar misshandeln bedömas som ringa. Domstolen brukar exempelvis bedöma en örfil som ringa misshandel medan en allvarligare misshandel än så bedöms som misshandel av normalgraden.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på frågan annars är du välkommen åter!

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?