Vad innebär socialförsäkringsskyddet?

2017-05-22 i Försäkringskassan
FRÅGA
hejsan!Jag undrar vad innebär socialförsäkringsskyddet och varför denna försäkring är annorlunda konstruerad i jämförelse med andra typer av försäkringar som bygger på avtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialförsäkringsskyddet som vi har i Sverige är till för att ge ekonomisk trygghet under livets olika skeden. Den finns till för att ekonomiskt stödja dig om du exempelvis skaffar barn, får en funktionsnedsättning, blir sjuk eller helt enkelt blir gammal och behöver extra stöd i vardagen. Detta skydd har du automatiskt genom att du bor eller arbetar i Sverige. Det är alltså en del av det s.k samhällskontraktet och är därmed inget särskilt avtal som du har ingått med annan part utan det är helt enkelt en rätt du har för att du tillhör det svenska samhället. Detta är en stor anledning till varför vi betalar så mycket skatt i Sverige.

Det är vissa kriterier som ska vara uppfyllda för att du ska ha rätt till bidrag från socialförsäkringen. Denna bedömning görs av Försäkringskassan som är en statlig myndighet. När det kommer till att betala ut pension och ekonomiskt stöd till äldre är det däremot Pensionsmyndigheten som är ansvarig.

Hoppas jag svarade på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (216)
2021-07-09 Avskrivningsärende hos kammarrätten avseende socialförsäkring
2021-06-25 Hur mycket förmögenhet får jag ha om jag har bostadsbidrag
2021-05-28 Skadeståndsansvar för ej utbetalad barnpension
2021-05-05 Har jag rätt till sjukpenning även om jag endast är timanställd?

Alla besvarade frågor (94271)