Vad är skillnaden på straffvarning och åtalsunderlåtelse?

2020-09-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Är nyfiken på skillnaden mellan "straffvarning" och "åtalsunderlåtelse". Har förstått att pricken i registret är kvar i 3 respektive 10 år men vad är då skillnaden på besluten? Räknas en straffvarning som att personen har blivit dömd för brott eller går det i en underkategori till åtalsunderlåtelse? Tacksam för hjälp :D
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffvarning

Straffvarning är precis som det låter, en typ av varning om straff, som personer under 18 år kan få istället för att åklagaren väcker åta. Man får då ingen påföljd, eller straff, för brottet, utan man får träffa åklagaren och prata med dem istället (16§ lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL). Straffvarning får beslutas om den unge istället vid föremål för någon typ av vård via socialtjänsten eller liknande som är tillräckligt och lämpligt för att den unge ska få stöd och hjälp. Straffvarning får också beslutas om det är uppenbart att brottet begåtts av så kallad ungdomlig omognad (okynne eller förhastande). Straffvarning får inte beslutas om det finns något särskilt eller allmänt intresse som lider skada av att åtal inte väcks, exempelvis om det finns målsägande med anspråk eller om ungdomen tidigare gjort sig skyldig till britt. (17§ LUL). Den unge får i sådana fall istället ett möte med åklagaren, där åklagaren förklarar innebörden av beslutet och att den unge måste sköta sig (19§ LUL).

Åtalsunderlåtelse

Åtalsunderlåtelse är en typ av åtgärd som åklagaren kan besluta om som också innebär att åtal inte väcks, och att man inte får något straff. Det krävs att man erkänner brottet för att kunna få åtalsunderlåtelse och det förutsätter inte någon specifik ålder på den misstänkte. Likadant här som för straffvarning ska inget enskilt eller allmänt intresse åsidosättas genom åtalsunderlåtelsen. Den får meddelas om straffvärdet inte är mer än böter eller villkorlig dom, eller om den misstänkte begått ett annat brott som i sig innebär att det aktuella brottet straffvärde inte kommer göra något skillnad i det totala straffet (20 kap. 7§ rättegångsbalken).

Belastningsregistret

Både straffvarning och åtalsunderlåtelse registreras i belastningsregistret. I teorin försvinner både åtalsunderlåtelse och straffvarning från belastningsregistret efter 10 år från beslutet, eller 3 år om personen är under 18 år (17 § 11p. lag om belastningsregister). I praktiken blir dock skillnaden den, att då straffvarning endast får användas för ungdomar under 18 år, och åtalsunderlåtelse av den anledningen mer sällan döms ut till ungdomar under 18 år, så får straffvarningen en tid på 3 år i belastningsregistret, och inte 10 år.

Sammanfattningsvis

Skillnaderna är helt enkelt i stort att straffvarning är en åtgärd som endast kan vidtas mot ungdomar, medan åtalsunderlåtelse inte har någon åldersbegränsning. I praktiken innebär det samma sak, att åklagaren underlåter/låter bli att väcka åtal. Åtgärderna är väldigt lika, får samma resultat, och tjänar också ganska lika syften. Straffvarning är dock mer inriktad på "uppläxning" av en ungdom, att man har ett möte med åklagaren som försöker få ungdomen att förstå allvaret i brottet. Åtalsunderlåtelse har inget liknande åsyftat möte, och används i praktiken också antingen vid förstagångsförbrytelser av väldigt ringa brott, eller när en person är misstänkt för några grova brott, och ett åtal för ett ynka bötesbrott (ex. hastighetsöverträdelse) inte gör någon skillnad i det stora hela. På grund av straffrabatterna som ungdomar får, är det också möjligt att i större utsträckning underlåta åtal för unga, än för vuxna. Straffvarningen fokuserar också mer på ungdomen och dennes beteende, medan åtalsunderlåtelsen fokuserar på straffvärdet på brottet. Men Ingen av åtgärderna får användas om det åsidosätter enskilda (ex. målsägandes) eller det allmänna intresset.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?