Vad är skillnaden mellan Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken?

2021-11-24 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Vad är det för skillnad mellan "Socialtjänstlagen" och "Socialförsäkringsbalken"? Om man behöver hjälp, pengar eller stöd - vilken av dessa ska man börja med och varför?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skillnaden mellan socialtjänstlagen (SoL) och Socialförsäkringsbalken (SFB) ligger främst i deras användningsområde. Den förstnämnda fungerar nämligen som det yttersta skyddsnätet i vårt sociala trygghetssystem och tanken är att andra stödlagar såsom SFB ska täcka sociala kraven i första hand (se 4 kap. 1 § SoL). Om du har möjlighet att söka stöd från SFB, så kan du alltså inte erhålla stöd genom SoL.

Socialförsäkringsbalken (SFB)

Denna lag avser att upprätthålla ett allmänt trygghetssystem. En människa som hamnar i en svår situation där inkomsten har upphört kan alltså få bidrag för att klara av vardagen.

Det krävs att en generell bedömning sker för att socialförsäkring ska utgå. Den generella bedömningen prövar ifall personen i fråga är försäkrad (se 4 kap. 2 och 3 §§ SFB). Man kan vara försäkrad på grund av exempelvis bosättning eller arbetsinsats.

För att ta reda på huruvida man är försäkrad på grund av bosättning eller arbetsinsats så måste man beakta olika kapitel i SFB. Angående bosättningen så ska bedömningen ske enligt 5 kap. SFB, om det gäller arbetsinsatsen så ska bedömningen ske enligt 6 kap SFB. Exempelvis, för att du ska uppfylla bosättningskravet så ska du ha din egentliga hemvist i Sverige (5 kap. 2 § SFB). Om du är folkbokförd i Sverige uppfyller du troligtvis detta krav.

Socialtjänstlagen (SoL)

I jämförelse med SFB så sker en individuell behovsprövning. Lagen är utformad som en ramlag och är avsedd att fånga upp alla som faller mellan stolarna samt inte har lyckats få stöd på annat håll. Det är kommunen som har huvudansvaret för sina kommunmedlemmars välmående, men vanligtvis delegeras dessa uppgifter till kommunala nämnder (se 2 kap. 1 och 4 §§ SoL).

Sammanfattning:

Du ska börja med att nå ut till myndigheter som utger stöd via SFB såsom Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Ifall du inte lyckas erhålla något stöd från ovannämnda statliga myndigheter bör du kontakta socialtjänsten/socialnämnden inom din kommun.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna ifall du har några ytterligare frågor!

Mvh,

Victoria
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (463)
2022-01-05 Kan man överklaga ett nekat tillstånd från IVO?
2021-12-16 Går det att byta efternamn om samtycke från samtliga som bär efternamnet inhämtas?
2021-12-15 God man som missköter sig
2021-12-11 Finns det lagstiftning som ser till att myndigheter är opartiska?

Alla besvarade frågor (98541)