Vad är skillnaden mellan Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken?

Hej,

Vad är det för skillnad mellan "Socialtjänstlagen" och "Socialförsäkringsbalken"? Om man behöver hjälp, pengar eller stöd - vilken av dessa ska man börja med och varför?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skillnaden mellan socialtjänstlagen (SoL) och Socialförsäkringsbalken (SFB) ligger främst i deras användningsområde. Den förstnämnda fungerar nämligen som det yttersta skyddsnätet i vårt sociala trygghetssystem och tanken är att andra stödlagar såsom SFB ska täcka sociala kraven i första hand (se 4 kap. 1 § SoL). Om du har möjlighet att söka stöd från SFB, så kan du alltså inte erhålla stöd genom SoL.

Socialförsäkringsbalken (SFB)

Denna lag avser att upprätthålla ett allmänt trygghetssystem. En människa som hamnar i en svår situation där inkomsten har upphört kan alltså få bidrag för att klara av vardagen.

Det krävs att en generell bedömning sker för att socialförsäkring ska utgå. Den generella bedömningen prövar ifall personen i fråga är försäkrad (se 4 kap. 2 och 3 §§ SFB). Man kan vara försäkrad på grund av exempelvis bosättning eller arbetsinsats.

För att ta reda på huruvida man är försäkrad på grund av bosättning eller arbetsinsats så måste man beakta olika kapitel i SFB. Angående bosättningen så ska bedömningen ske enligt 5 kap. SFB, om det gäller arbetsinsatsen så ska bedömningen ske enligt 6 kap SFB. Exempelvis, för att du ska uppfylla bosättningskravet så ska du ha din egentliga hemvist i Sverige (5 kap. 2 § SFB). Om du är folkbokförd i Sverige uppfyller du troligtvis detta krav.

Socialtjänstlagen (SoL)

I jämförelse med SFB så sker en individuell behovsprövning. Lagen är utformad som en ramlag och är avsedd att fånga upp alla som faller mellan stolarna samt inte har lyckats få stöd på annat håll. Det är kommunen som har huvudansvaret för sina kommunmedlemmars välmående, men vanligtvis delegeras dessa uppgifter till kommunala nämnder (se 2 kap. 1 och 4 §§ SoL).

Sammanfattning:

Du ska börja med att nå ut till myndigheter som utger stöd via SFB såsom Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Ifall du inte lyckas erhålla något stöd från ovannämnda statliga myndigheter bör du kontakta socialtjänsten/socialnämnden inom din kommun.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna ifall du har några ytterligare frågor!

Mvh,

Victoria AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”