Vad är skillnaden mellan processrätt och materiell rätt?

2019-11-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Fråga : Vad är skillnaden ? vad berörs inom de processrättsliga och de materiella , exempel
SVAR

Hej! Stort tack dör att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Processrätt

Processrätt är det rättsområde som reglerar förfarandet vid domstolar och skiljedomsförfaranden. Det är följaktligen bestämmelser som reglerar rättegångar och andra processformer. Processrätten kan i sin tur delas in i straffprocess, civilprocess och förvaltningsprocess. Se till exempel Rättegångsbalken (RB), förvaltningsprocesslagen (FPL) samt lagen om skiljeförfaranden (LSF).

Materiell rätt

Med materiell rätt avses de regler som har en handlingsdirigerande funktion och reglerar ett specifikt rättsförhållande. Exempel på sådana lagar är köplagen (KöpL), skadeståndslagen (SkL) och upphovsrättslagen (URL).

Hoppas att du har fått svar på dig fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (976)
2020-02-12 Är alla avgöranden från högsta instans (främst HD/HFD) interimistiska beslut?
2020-02-07 Vad bör man göra om åklagaren överklagar domen till hovrätt?
2020-01-31 Kan polisen tvinga mig ta blod- eller urinprov?
2020-01-30 misstanke - och belastningsregister

Alla besvarade frågor (77126)