Vad är skillnaden mellan markupplåtelse och arrende?

2020-10-08 i Arrende
FRÅGA
Skillnad mellan arrende och markupplåtelse. Jag har läst att en kommun kan upplåta mark för hyresrätter genom s.k. markupplåtelse. I sådana falla behåller kommunen egendomsrätten till marken. Men vid så kallat arrende övergår ju inte heller egendomsrätten till den som år nyttja marken.Fråga: Vad är egentligen skillnaden mellan markupplåtelse och arrende?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arrende regleras i jordabalken (JB).

Arrende innebär att det sker en upplåtelse av jord till nyttjande mot ersättning (8 kap. 1 § JB). Vanligtvis innebär arrende att arrendatorn får tillgång till ett område exklusivt under en viss period. Arrende kan begränsas till ett specifikt nyttjande, exempelvis att man endast har rätt till skogsavverkning på det avsedda området. Den som upplåter sin jord till nyttjande mot ersättning behåller äganderätten till marken.

För att ett arrendeavtal ska föreligga måste det med andra ord ske en markupplåtelse (upplåtelse av jord) mot ersättning. Dock kan en markupplåtelse ske utan att det blir ett arrendeavtal enligt JB, exempelvis om en kommun upplåter tomträtter (13 kap JB) eller om någon hyr ut sin fastighet mot ersättning och det inte handlar om en sådan nyttjanderätt som kan hänföras till arrende (exempelvis gravrätt, vägrätt och bostadsrätt, se 7 kap 4 § JB). Gemensamt för dessa avtal är att den som upplåter sin mark behåller äganderätten.

Svaret på din fråga är att det sker en markupplåtelse i samband med arrende, men att markupplåtelser också kan ske utan att det föreligger ett arrende.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (214)
2021-06-06 Anlägga brunn på arrenderad mark
2021-05-14 Formkraven för ett arrendeavtal
2021-05-01 Ersättning för förbättring på arrende?
2021-04-21 Kan man kräva ett längre avtal för arrende?

Alla besvarade frågor (93111)