FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt15/11/2018

Vad är skillnaden mellan generalfullmakt och framtidsfullmakt?

Min man och jag har varsin Generell fullmakt underskriven av två vittnen. Upprättade detta för att slippa God Man. Nu pratas de om Framtids fullmakt, vad är ,skillnaden,?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En generalfullmakt är en typ av fullmakt som ger fullmäktigen (den som får fullmakten) befogenhet att göra allt det som fullmaktsgivaren har rätt att göra. Därför kallas generalfullmakten ofta en obegränsad fullmakt. Problemet som kan uppkomma med en generalfullmakt är att fullmäktige bara har rätt att göra det fullmaktsgivaren själv kan göra. Förlorar fullmaktsgivaren sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. fysisk eller psykisk sjukdom förlorar även fullmäktige förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning.

Framtidsfullmakten har inrättats för att lösa ovanstående problem. Den ger fullmäktige rätt att ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning, trots att (och först när) vederbörande förlorat sin egna förmåga att göra det Därav kan framtidsfullmakten ses som ett alternativ till en god man eller förvaltare (vilket inte generalfullmakten är). En framtidsfullmakt börjar gälla först när fullmaktsgivaren tappar sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. sjukdom.

Det finns vissa krav för upprättande av en framtidsfullmakt, vilket regleras i lagen om framtidsfullmakt. För upprättande av en framtidsfullmakt krävs att fullmaktsgivaren fyllt 18 år (3 §), att den upprättas skriftligen och undertecknas i närvaro av två samtidiga vittnen som bekräftar den med sina underskrifter (4 §). Det ska vidare framgå av framtidsfullmakten att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (5 §).

Sammanfattningsvis är den stora skillnaden att en generalfullmakt tappar sin verkan när fullmaktsgivaren inte längre kan ingå avtal på grund av t.ex. sjukdom. Framtidsfullmakten börjar istället gälla först när den tidpunkten infaller. Min rekommendation i ert fall, då ni vill ha fullmakt för att slippa god man i framtiden, är att ni upprättar en framtidsfullmakt istället för er nuvarande generalfullmakt. Ni är varmt välkomna att boka en tid med någon av våra jurister om ni behöver hjälp med upprättande av framtidsfullmakt. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, Skype och telefon. För upprättande av en framtidsfullmakt torde det vara tillräckligt med ett möte per e-post eller telefon.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000