Vad är skillnaden mellan full äganderätt och fri förfoganderätt?

FRÅGA
hej behöver hjälp!vad är skillnaden rest juridiska konsekvenser mellan formuleringarna fri förfoganderätt och full äganderätt i ett testamente??tack i förhand!!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

De flesta av de bestämmelser som reglerar frågan finns i 3 kap. Ärvdabalken (här). För tydlighets skull hänvisar jag inte till dem direkt i texten.

Kort sagt innebär det ingen större skillnad för den som ärver egendomen om han eller hon har ärvt den med full äganderätt eller fri förfoganderätt; skillnaden uppstår istället vid den senare tidpunkt då den som har ärvt avlider.

Den som har ärvt egendom med full äganderätt äger helt enkelt egendomen "som vanligt". Han eller hon kan alltså göra vad som helst med egendomen, till exempel använda den, sälja den, förstöra den eller testamentera bort den. Om arvet däremot skedde med fri förfoganderätt, finns det vissa begränsningar. I testamentet skriver man vanligtvis vem förfoganderätten är till förmån för, till exempel ens egna barn (man kanske vill testamentera en sommarstuga till ett syskon, men att den senare skall gå vidare till barnen). Den enda begränsningen i äganderätten som uppstår är egentligen att man inte kan testamentera bort egendom man har ärvt med fri förfoganderätt, utan tanken är ju att den skall gå vidare till någon bestämd person då man själv avlider. Man kan dock till och med sälja eller ge bort egendomen så länge man är i livet.¨

I det fallet att det handlar om att man ärver all sin makes egendom med fri förfoganderätt, rör det sig istället om att en andel av ens egendom ägs med fri förfoganderätt, och därför kommer att gå till den först avlidne makens arvingar när man själv avlider. (om exempelvis A och B är gifta och äger 500000 kr var då B avlider och A ärver allting med fri förfoganderätt skall alltså i princip 50 % av A:s egendom vid A:s dödsfall gå till B:s arvingar.) Detta rör dock inte bestämd egendom, utan en andel av ens egendom vare sig den har minskat eller ökat sedan den förste maken avled. Man kan alltså fortfarande i princip använda sin egendom hur man vill.

Jag hoppas att svaret klarade upp situationen något! Om du undrar något mer är det bara att höra av dig igen!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (825)
2020-07-02 Vad kan man göra för att sitta kvar i orubbat bo vid makes bortgång när det finns särkullbarn?
2020-06-30 Vad händer med uppskov vid försäljning av bostad om man avlider?
2020-06-30 Vad händer då dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna?
2020-06-29 Förmånstagarförordnande och dödsbo

Alla besvarade frågor (81640)