FrågaAVTALSRÄTTGåva29/01/2022

Vad är skillnaden mellan ett skuldebrev och ett gåvobrev utformat som ett skuldebrev?

Hej!

Jag undrar vad skillnaden är mellan ett skuldebrev och ett gåvobrev som kan vara utformad som ett skuldebrev?

Hur vet man om det är ett skuldebrev eller gåvobrev?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är att ett gåvobrev som är utformat som ett skuldebrev också anses vara ett skuldebrev i gåvolagens mening. Ger skuldebrevet uttryck för en gåvoavsikt är det ett också ett gåvobrev. Skuldebrev och gåvobrev används därför synonymt i gåvosammanhang, särskilt när det gäller penninggåvor.

Effekterna man vill åt av gåvobrevet

Gåvobrev kan egentligen ha två olika utformningar, som jag kommer gå igenom nedan. Båda dessa utformningar ger dock samma effekter. Effekterna man vill åt genom att upprätta och överlämna ett gåvobrev är:

1. Att gåvolöftet blir bindande för gåvogivaren då gåvobrevet överlämnas till gåvotagaren, dvs. efter det att gåvobrevet har kommit i gåvotagarens besittning (1 § gåvolagen). Efter att gåvobrevet överlämnats kan gåvogivaren rättsligt förpliktigas att fullgöra gåvan.

2. Gåvobrevet fungerar som ett bevis för att gåvotagaren inte behöver återställa eller betala tillbaka vad som erhålls.

De två olika utformningarna som ett gåvobrev kan ha är

I form av ett skuldebrev: Är en skriftlig handling där gåvogivaren har gjort en ensidig utfästelse om att betala ett visst belopp i pengar till gåvotagaren. Exempel: "Jag X utfäster härmed att Y ska erhålla 2 000 kr såsom gåva av mig. Gåvan skall fullbordas den 10 februari 2022".
I ett "vanligt skuldebrev" som utges av en låntagare till en långivare utgör skuldebrevet en nödvändig prestation av låntagaren: "För att du ska få ett lån behöver du ställa ut ett skuldebrev till mig". Ett sådant skuldebrev kan se ut så här: "Jag X utfäster härmed att till innehavaren av detta skuldebrev betala 2 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 februari till dess att betalning till fullo sker. Betalning skall ske vid anmodan". Ett "vanligt skuldebrev", dvs. ett löpande eller enkelt skuldebrev som kommer till uttryck i skuldebrevslagen, ger uttryck för en motprestation av en låntagare i ett avtalsförhållande med långivaren, som ju har betalat ut ett lån till låntagaren. När det gäller gåvobrev finns ingen sådan motprestation från gåvotagaren eftersom det rör sig om en gåva.

I form av en "annan urkund": Dvs. en skriftlig handling som inte betraktas som ett skuldebrev: Här rör det sig om mer informella typer av skriftliga handlingar. Det kan t.ex. röra sig om ett brev där brevskrivaren ger uttryck för att mottagaren ska få en gåva, utan att man nödvändigtvis uttrycker sig så högtravande och formellt som man ofta gör i ett skuldebrev. Handlingen ska dock ha särskilt upprättats med avsikt att tjäna som bevis om gåvoutfästelse.

Slutord

Det viktiga är innehållet i den skriftliga handlingen; ger den skriftliga handlingen uttryck för en gåva eller inte? Om handlingen är utformad som ett skuldebrev men inte innehåller någon avsikt om att ge en gåva (eller inte har titeln "gåvobrev"), är det inte fråga om ett gåvobrev men likväl ett skuldebrev. Termen gåvobrev används faktiskt över huvud taget inte gåvolagen. I stället används "skuldebrev" och "annan urkund" (1 § gåvolagen). Lagstiftaren har främst tänkt på gåvor av pengar när lagen stiftades, det är därför termen skuldebrev används. De flesta gåvobrev är också skuldebrev, men de flesta skuldebrev är inte gåvobrev.

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”