Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering?

FRÅGA
skillnaden på direkt och indirekt diskriminering mer utförligt och lättläst gärna exemplar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Detta är en fråga som regleras i diskrimineringslagen (DiskL). Viktigt att poängtera är att diskrimineringslagen är tillämplig när arbetstagaren blir diskriminerad av arbetsgivaren, inte av andra arbetstagare på arbetsplatsen.

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Ett konkret exempel är när en gravid kvinna missgynnas då hon är gravid. Ett konkret exempel är rättsfallet AD 2011 nr 2. En kvinna hade under sin praktiktjänstgöring hos en lantbrukare sökt anställning hos denne. Kvinnan drabbades under praktiktjänstgöringen av missfall och berättade om det för lantbrukaren. Hon nekades sedan anställning. Frågan var om lantbrukaren därigenom hade gjort sig skyldig till direkt diskriminering på grund av kön. Lantbrukarens agerande har ansetts utgöra brott mot både diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

Indirekt diskriminering

Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Tandläkarens arbetsgivare har förbjudit användningen av engångsärmar. Frågan var om tandläkaren därigenom utsatts för indirekt diskriminering eller om det visats att förbudet varit lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
31Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-13 09:50
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (591)
2019-09-22 Fråga om bristande arbetsmiljö
2019-08-31 Arbetsgivares skyldighet att anmäla trakasserier på jobbet
2019-08-31 Möte utanför arbetstid och rätt till lön
2019-08-31 Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla utrustning

Alla besvarade frågor (72978)