FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt16/01/2022

Vad är skillnaden mellan beslut och dom?

Hej. I en rättegång gällande utpressning. Vad är skillnad mellan beslut och dom? Om domen kommer efter en vecka och gärningsmännen är fortsatt häktade. Kan åtalen ogillas i domen som kommer eller kan det enbart ogillas efter överläggning i rätten?

Vad är det de beslutar i rätten då om domen kommer efter en viss tid? Jag förstår inte.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om processen i domstol finns i Rättegångsbalken (förkortat RB), jag kommer att använda mig av dessa i svaret på din fråga.Häktning

När rätten bestämmer att någon ska häktas fattas ett beslut (se 30 kap. 1 § RB). Häktningsbeslutet meddelas direkt efter häktesförhandlingen (se 24 kap. 16 § första stycket RB). Att domstolen har beslutat att den misstänkte ska häktas innebär inte att domstolen har avgjort om personen är skyldig eller inte, domstolen avgör enbart om det finns grund för häktning. Den misstänkte sitter i häktet i väntan på att brottet utreds så att åtal kan väckas och prövas.Huvudförhandling

Syftet med huvudförhandlingen är att parterna ska få yttra sig, lägga fram bevis osv. Här presenteras alltså allt det material som domstolen sedan har att lägga till grund för sin kommande dom. Domen grundas på vad som framkommit vid huvudförhandling (se 30 kap. 2 § RB).Tiden mellan huvudförhandling och dom

Domen måste inte ges direkt vid huvudförhandlingen. Rätten kan behöva mer tid för överläggning och beslutsfattande. Vid huvudförhandlingen berättar rätten när domen kommer meddelas. Eftersom den tilltalade är häktad meddelas domen inom en vecka (se 30 kap. 7 § andra stycket RB). Den misstänkte kan fortsätta vara häktad i väntan på domen, om det fortfarande finns skäl för häktningsbeslutet.Dom

Det är i domen som rätten avgör saken, dvs. om åtalet ska ogillas eller bifallas (se 30 kap. 1 § RB). Skillnaden mellan dom och beslut är alltså att rättens avgörande avseende om den tilltalade misstänkte gärningspersonen ska anses vara skyldig till gärningen eller inte enbart kan ske genom dom. Allt annat som rätten bestämmer, exempelvis om någon ska häktas, sker genom beslut.

Svaret på din fråga är alltså ja, åtalen kan ogillas i domen som kommer.


Sammanfattning

1.Häktesförhandling: domstolen fattar beslut om den misstänkte ska häktas eller inte. 2.Huvudförhandling: rätten samlar in den information som kommer ligga till grund för domen. 3.Dom: Rätten avgör om åtalet ska ogillas eller bifallas (alltså om den misstänkte ska anses vara skyldig eller inte samt vilken påföljd som ev. blir aktuell).

Vill du ha ytterligare information om häktning och rättegång?

Om du vill läsa mer om häktning finns det finns det bra information på Kriminalvårdens hemsida (https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/hakte/). Vill du veta mer om hur en rättegång går till skulle jag rekommendera dig att läsa informationen på Sveriges Domstolars hemsida (https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/sa-gar-en-rattegang-till/).


Jag hoppas att mitt svar är till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Felicia ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo